Raad gecharmeerd van Digital Art Museum in de stad

ALMERE – Een meerderheid in de gemeenteraad staat positief om op termijn in Almere een Digital Art Museum te huisvesten. De financiering hiertoe ontbreekt nog, maar wel wordt getracht om – als opmaat – binnen een jaar in Almere tot een internationale ‘fair’ voor digitale kunst te komen.

Foto: Pratt Institute. Joseph Bui, 110 Fathoms, 2014.


Op initiatief van GroenLinks werd donderdagavond tijdens de Politieke Markt gesproken over de wenselijkheid van een Digital Art Museum, dat wereldwijd aan belangstelling wint. Een dergelijk museum bestaat in Nederland nog niet. Alle kunst die met een computer tot stand is gekomen, is in feite digital art; een kunstvorm die veel uitingsmogelijkheden heeft: interactief, 3D, virtual reality. Maar ook objecten die met 3D-printers gemaakt zijn, of digitaal bewerkte foto’s. Digital art is als kunstvorm nog vrij onbekend.
Tijdens de bespreking werd duidelijk dat een meerderheid van de raad enthousiast is over het plan (alleen de PVV was mordicus tegen) en dat ook de wethouder de kansen wil bekijken. GroenLinks vind een dergelijk museum ‘goed aansluiten bij de jeugd’ en D66 sprak zelfs van een ‘unieke kans’ om een kunstvorm binnen te halen waar wereldwijd ‘miljarden euro’s in omgaan’. Een internationale Fair zou een mooie start zijn.
Probleem is vooralsnog de financiering. De Dutch Digital Art Fair Almere (DDAFA) heeft bij het Cultuurfonds een subsidie van 50.000 euro neergelegd om de Fair in oktober te organiseren. Het liefst zouden de initiatiefnemers nog 50.000 extra willen hebben om bijvoorbeeld ook een haalbaarheidsonderzoek te bekostigen. GroenLinks opperde om dit geld te halen uit de 5,7 miljoen winst die Almere in 2015 geboekt heeft, maar daar kwam veel weerstand tegen. De meeste partijen willen die winst gebruiken om de saldireserve aan te vullen. De PvdA opperde om van het amendement een motie te maken zodat het college de beurs kan financieren uit de middelen die zij toch al voor het museum wil vrijmaken. Dan zou een Fair in oktober niet bekostigd kunnen worden, maar verschuiving naar het voorjaar van 2017 kan dat wel. GroenLinks gaat nu kijken of daartoe een motie kan worden opgesteld.

 

 

Artikel geplaatst op: 17 juni 2016 - 09:45

Gerelateerd

Delen