De Sportimpuls komt er weer aan

ALMERE - Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf 8 januari weer een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2018. De sluitingsdatum is 22 februari, 14.00 uur.
De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt. Via deze regeling kunnen sportorganisaties een subsidie aanvragen om een nieuw project te starten, gericht op het terugdringen van beweegachterstand bij bepaalde doelgroepen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van succesvol sport- en beweegaanbod (interventies) van de Menukaart Sportimpuls. Het is van belang dat het sportaanbod aansluit bij de vraag van de doelgroep, aanvullend is op de bestaande situatie in de buurt en dat wordt samengewerkt met lokale organisaties.
Sportservice Flevoland kan organisaties adviseren rond de subsidieaanvraag en in sommige gevallen participeren als partner in de aanvraag. Organisaties die een sportimpuls subsidie willen aanvragen en behoefte hebben aan advies en/of ondersteuning kunnen contact opnemen met nfo@sportflevo.nl of 0320-251113.
Artikel geplaatst op: 27 december 2017 - 09:38

Gerelateerd

Delen