Gemeente wil gezondere leefstijl verstandelijk gehandicapten

ALMERE – Met de verklaring ‘Alles is Gezondheid’ onderstrepen de gemeente Almere en veertien andere partners dat zij extra aandacht willen geven aan een gezondere leefstijl bij mensen met een verstandelijke beperking.
De partijen verbinden zich met de verklaring aan de doelen van het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid’. Zij beloven gerichte en concrete activiteiten te ondernemen. De doelstellingen van het programma zijn het keren van de groei van het aantal chronisch zieken en het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen groepen mensen. De gezamenlijke inzet van maatschappelijke partners in de sectoren zorg en sport en de overheid is hierbij onmisbaar.
De gemeente Almere draagt bij aan het verbreden en verdiepen van de impact van het programma. Bijvoorbeeld door het stimuleren van vrijwillige inzet voor en door mensen met een verstandelijke beperking en het aanmoedigen en faciliteren van activiteiten in het kader van gezondheid. Maar ook door het aanmoedigen en faciliteren van (deelname aan) sport- en beweegaanbod bij sport- en beweegaanbieders en het bijdragen aan een actieve informatie-uitwisseling tussen de partners.
Deze inzet sluit aan op de al aanwezige aandacht voor sporters met een beperking, zoals beschreven in de sportnota 2017-2020 van de gemeente Almere.
Partijen

Deelnemende partijen zijn de gemeente Almere, Special Olympics Nederland, Gehandicaptensport Nederland, Atletiekvereniging Zeewolde, Almeerse Schaatsvereniging, Sportservice Flevoland, sportproject Super COOL, Stichting Special Sports and Co, Sportcentrum Flevoland, Handbalvereniging Havas, Almeerse Hockeyclub, Triade, Welzijnsstichting De Schoor, MEE IJsseloevers en De Kinderkliniek.
De ondertekening vond plaats tijdens de opening van de Special Olympics, die op 4 en 5 november in het Topsportcentrum Almere werden gehouden.
Artikel geplaatst op: 08 november 2017 - 16:23

Gerelateerd

Delen