Plannen voor appartementen en zorggebouw in Leemwierde

WIERDEN – De Alliantie, Zorggroep Almere en de gemeente Almere organiseren op donderdag 27 februari een inloopavond over hun plannen om woningen te bouwen in de Leemwierde. Omwonenden zijn per brief uitgenodigd voor de inloopavond, zo meldt de gemeente op haar website.

De planlocatie. (Foto: gemeente Almere.nl)

 

In het plan voor de Leemwierde is ruimte voor vijftien nieuwe sociale huurappartementen (in twee bouwlagen), 23 koopappartementen (in drie bouwlagen) en een zorggebouw met plek voor zestig bewoners (in twee bouwlagen). De apotheek en het voormalige schoolgebouw blijven.
Het zorggebouw dat er nu staat, wordt gesloopt, zodat er ruimte komt voor een gebouw voor mensen met een zorgvraag. Vanuit dit gebouw kan Zorggroep Almere ook hulp geven aan mensen met een kleine zorgbehoefte uit de buurt. Bijvoorbeeld ouderen die op zichzelf wonen. De sociale huurwoningen zijn voor ouderen uit de buurt die naar dit appartementengebouw kunnen doorstromen.

 

Wijziging bestemmingsplan
In het bestemmingsplan staat een 'wijzigingsbevoegdheid' voor het college van burgemeester en wethouders. Dat betekent dat zij de bestemming van het gebied naar wonen kan wijzigen. Het bestemmingsplan geeft nu al aan hoeveel woningen en in welke bouwhoogte, na de wijziging, gebouwd kan worden. Het college moet eerst een wijzigingsplan maken. Zij zal dit binnenkort doen en daarbij de ingebrachte ideeën, wensen en zorgen vanuit de buurt zover mogelijk meenemen.
Als dit wijzigingsplan klaar is, komt het ter inzage te liggen. Met een zienswijze kunnen betrokkenen aangeven hoe zij tegen deze voorgestelde ontwikkeling aankijkt. Nadat alle zienswijzen zijn beoordeeld, neemt het college een besluit. Het college stelt het plan dan vast, met of zonder aanpassingen.

 

Inloopavond
Belangstellenden zijn op 27 februari tussen 19.30 en 21.00 uur welkom op de inloopavond in de Aquamarijn aan de Meerveldstraat 4/6. Bezoekers kunnen binnenlopen wanneer het uitkomt.
Medewerkers van de Alliantie, Zorggroep Almere en gemeente Almere vertellen op deze avond meer over de plannen voor het gebied. Ideeën, wensen en zorgen van betrokkenen worden meegenomen om de plannen verder uit te werken.

Artikel geplaatst op: 26 februari 2020 - 12:56

Gerelateerd

Delen