College: zonneveld van 40 hectare bij Trekweg

ALMERE – Het College van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor om bij de Trekweg een zonneveld te realiseren van 40 hectare. Onder de elektriciteitsmasten blijft dan een groenstrook vrij en ook blijft 26 hectare landbouwgrond over. De kwestie ligt gevoelig bij omwonenden

.

Het college baseert het advies op basis van een onderzoeksrapport met vijf varianten voor het zonneveld dat moet komen langs de A6, ter hoogte van de Eilanden- en Stripheldenbuurt. Uit die vijf varianten kiest het college voor een scenario waarin er een ingepast zonneveld van 40 hectare komt. Het zonne-energie project kan daarmee minimaal 7.000 huishoudens van duurzame energie voorzien en levert op die manier een bijdrage aan de klimaatdoelstelling van de gemeente en het Rijk. Deze variant houdt volgens het college bovendien rekening met zorgen en wensen die omwonenden hebben meegegeven. 26 hectare van de biologische landbouw in het onderzoeksgebied blijft behouden.

Uitgangspunten
De raad wordt ook gevraagd om in te stemmen met vier uitgangspunten voor het ontwerp van het zonneveld. Zo is de ambitie dat het gebied een versterking wordt van de verbinding tussen Almere Buiten en de Eemvallei. Ook moet het gebied een recreatieve functie krijgen, en ruimte bieden aan planten en dieren. Daarnaast wil het college graag dat bewoners financieel profiteren van de opbrengsten van het zonneveld.

Bezwaren
Bewoners rond de Trekweg hebben grote bezwaren tegen de inspraakprocedure die de gemeente heeft gevoerd. Volgens de bewoners is in 2016, en misschien al eerder, besloten dat het zonneveld er komt. De bewoners waren toen nog niet geinformeerd en de inspraakprocedure moest nog beginnen. Wethouder Maaike Veeningen ontkende dat er al afspraken waren gemaakt. Volgens haar werden meerdere locaties bekeken en was er daarom nog geen noodzaak om de bewoners lastig te vallen met de eventuele mogelijkheid van een zonneveld voor hun deur. De PVV heeft 63 schriftelijke vragen gesteld over deze kwestie. Binnenkort zal de raad over dit voorstel vergaderen tijdens de Politieke Markt.

Artikel geplaatst op: 22 januari 2020 - 11:54

Gerelateerd

Delen