Discussie woonvisie is als wachten op de lente

Door Marcel Beijer
De gemeenteraad sprak donderdagavond verder over de Woonvisie: hoe kan er in 2040 goed en betaalbaar in Almere worden gewoond? De discussie lijkt een beetje op wachten op de lente terwijl het hartje winter is. Want Almeerders maken zich vooral zorgen over de acute woningnood. 18.000 mensen staan op de wachtlijst bij Woningnet. Die discussie wordt echter pas in juni gevoerd.

Voor de Almeerders die al jaren op de wachtlijst staan om een woning te kunnen betrekken is er nog geen nieuw geluid en dus ook geen nieuwe lente. (Foto: Adobe Stock)


Lesley van Hilten (CDA) wierp nog wel op dat het Odeonpark (achter het politiebureau in Stad) uitstekend gebruikt kan worden voor tijdelijke woningbouw en Meke Smeulders (D66) pleitte voor flexibeler regels voor zorgwoningen voor ouderen, maar wethouder Loes Ypma kon niets anders zeggen dan dat dergelijke opties interessant waren. Ze komen echter pas aan de orde als de Huisvestingsverordening wordt besproken. Dat is pas in juni. De wethouder vond ook de snelle plaatsing van wooncontainers voor studenten geen echte optie. “Snel is niet altijd goed. We willen ook panden die wat langer meegaan.”
Voor de Almeerders die al jaren op de wachtlijst staan om een woning te kunnen betrekken is er nog geen nieuw geluid en dus ook geen nieuwe lente. “Wie in Almere 18 jaar wordt moet zich direct inschrijven bij Woningnet”, gaf de wethouder nog als tip mee.

Vrije sector


Wie in Almere een huurhuis in de vrije sector wil betrekken moet momenteel een jaarsalaris verdienen dat 50 keer zo hoog is als de maandhuur. Voor tweeverdieners wordt een inkomen verwacht dat 70 keer zo is als de maandhuur.

Artikel geplaatst op: 22 maart 2019 - 09:09

Gerelateerd

Delen