Hogere grondprijs Oosterwold tegenvaller voor project
STILA zet zich in voor tijdelijke huisvesting economische daklozen

Door Petra Onderwater
ALMERE - Stichting STILA heeft met steun van Mooi Zo Goed Zo nieuwe statuten getekend bij notaris Auke van der Meer. "Hierdoor konden wij de ANBI status verkrijgen, waarmee de kans op subsidies en donaties voor ons project My Tiny Home Flevoland groter wordt", vertelt bestuurslid Monique Onvlee.

Dat kan de stichting goed gebruiken, nu de verhoging van de grondprijs in Oosterwold de realisatie van hun project een stuk moeilijker maakt. Stichting STILA heeft daar een optie op een stuk grond, waar zij tiny homes wil neerzetten voor 'economische daklozen'. "Onze missie is om tijdelijke huisvesting en begeleiding te bieden aan mensen die door omstandigheden, zoals een scheiding, ziekte of overlijden, opeens zonder woonruimte komen te zitten. Zij zijn niet herkenbaar als de standaard 'zwerver', werken vaak nog en hebben geen verslaving of zodanig zorgprobleem dat zij onder het zorgstelsel vallen. Zij vallen eigenlijk tussen wal en schip wat subsidies en andere hulp betreft", aldus Monique.
Zij weet zelf maar al te goed hoe dat voelt. "Ik was 14 jaar geleden zelf dakloos, met twee kinderen. Als je dan geen hulp krijgt, is het gevaar heel groot dat je in neerwaartse spiraal terechtkomt." Monique vatte jaren geleden al het plan op om tijdelijke huisvesting te realiseren voor mensen die in zo’n zelfde situatie zitten. "Twee jaar geleden zijn we daar echt actief mee aan de slag gegaan, door de mogelijkheden voor zelfbouw in Oosterwold."
Tegenvaller

Hoewel de verhoging van de grondprijs een tegenvaller is, geeft stichting STILA de moed niet op. "We hebben inmiddels een subsidie-aanvraag ingediend bij de Europese Unie. We hopen dat deze wordt gehonoreerd. Het is echt een missie om ons project te laten slagen, want het aantal economische daklozen neemt toe. Exacte aantallen zijn lastig te noemen, omdat hulpaanvragen niet zodanig geteld worden dat dit te achterhalen is. Deze mensen wonen bovendien vaak bij familie en vrienden in en zijn daar ook ingeschreven, waardoor hun dakloosheid niet vast te stellen is."
Tiny homes
Stichting STILA wil deze mensen weer een eigen onderkomen bieden. "Een tiny home is snel gebouwd en zonder ingewikkelde plannen kan het ook heel goedkoop zijn. Het is bedoeld als tijdelijke oplossing, totdat er weer een permanente woonoplossing is voor deze mensen. Op deze manier zullen zij de traumatische gebeurtenissen die hebben geleid tot dakloosheid eerder te boven komen en kunnen ze sneller terugkeren in de maatschappij."
Meer informatie op: mytinyhomeflevoland.nl.
Artikel geplaatst op: 18 maart 2019 - 14:05

Gerelateerd

Delen