Ex-gedeputeerde pleit voor snelle aanpak woningnood

Door Marcel Beijer
ALMERE – Ex-gedeputeerde Bert Gijsberts hoopt dat de politiek in Almere op korte termijn de koppen bij elkaar gaat steken om de woningnood in de stad op te lossen. Gijsberts denkt aan een meerdaags openbare conferentie, waarbij de politieke partijen hun dogma’s opzij zetten. “Dichterbij de burger kun je als politiek niet komen. Dit heeft effect op duizenden Almeerders.” Gijsberts krijgt daarin bijval.

Lang niet overal in Almere zijn voldoende sociale huurwoningen. (Foto: Rien Moolhuizen)

Vorige week meldde deze krant dat de woningnood in Almere groot is. De wachttijd voor een huurwoning bedraagt gemiddeld 9,2 jaar. Sommige Almeerders wachten al 20 jaar op een woning. Zelfs als het college het toegezegde aantal sociale huurwoningen haalt, loopt de achterstand alleen maar op. Op de Facebook-tijdlijn van deze krant kwam ex-gedeputeerde Bert Gijsberts (VVD) met een bijzondere oproep om een meerdaagse Politieke Markt te organiseren, waarbij de politiek in gesprek gaat met woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en andere betrokken partijen. “In heel het land is er een tekort aan woningen, maar in een jonge stad als Almere leidt dit nu tot grote problemen. Het is bovendien een complex probleem, want iedereen heeft belangen.”

Hakken in het zand
Woningcorporaties hebben te weinig ruimte om te bouwen en het Grondbedrijf wil een zo hoog mogelijke opbrengst van de bouwgrond, stelt Gijsberts. “En ook de politieke partijen zetten al jaren de hakken in het zand: de linkse partijen willen meer sociale woningbouw, de VVD pleit voor middeldure huurwoningen. Voor allebei is wat te zeggen, maar die verschillen moet je nu even opzij zetten. Dat blijkt lastig, wat er wordt met de vinger gewezen richting PvdA, die de laatste jaren de verantwoordelijke wethouders leverde. Maar die wethouders hebben ook heel goede dingen gedaan en met zo’n verwijtende sfeer kom je er niet uit. Er bestaan geen linkse of rechtse voordeuren. Er moeten voordeuren kómen. Punt uit. Iemand moet de politieke moed hebben om dit enorme probleem op een a-politieke manier op te pakken, door zo’n meerdaagse bijeenkomst. Maak keuzes. Openbaar, zodat bewoners weten wat er speelt. Die bal ligt bij de fractievoorzitters.”

Raadsleden
Het voorstel van Gijsberts vindt gehoor bij een aantal raadsleden. “Het heeft inderdaad geen zin als partijen onderling gaan jij-bakken op een onderwerp als dit”, zegt Jesse Luijendijk (Partij voor de Dieren). “Gijsberts heeft gelijk dat we naar de oorzaken van het woningtekort kijken. We kunnen het niet alleen als Almere oplossen. Het probleem speelt landelijk en we zijn afhankelijk van marktpartijen. Natuurlijk is het een illusie dat we het probleem meteen oplossen, maar de wachtlijsten moeten wel korter worden en niet langer, mensen moeten weer uitzicht krijgen.”
Ook Bastiaan Malotaux (CDA) maakt graag zijn agenda vrij voor zo’n meerdaagse bijeenkomst. “Vijf jaar geleden, bij de start van de vorige raadsperiode, hebben wij dit probleem aangekaart. Toen was de wachttijd voor een huurwoning ook al zes jaar. Dat is in mijn ogen ook al veel te lang. Wat er met die oproep is gebeurd? Niet voldoende, in ieder geval. Het is alleen maar erger geworden. Er zijn partijen geweest die riepen ‘stem op ons – dan lossen we het probleem op. Die toon mogen ze nu laten varen. Het probleem is te groot geworden. Laten we als partijen onze dogma’s laten vallen en een begin maken om dit complexe probleem op te lossen.”

Wethouder
Wethouder Loes Ypma zegt het initiatief om dieper in te gaan op het thema Wonen graag voor te leggen aan de gemeenteraad."Als college hebben we Wonen, inclusief betaalbaar wonen voor mensen met een minder dikke portemonnee, benoemd als een van de belangrijkste opgaven. Over duurdere woningen waar een gemeente meer aan verdiend, is politiek meestal niet veel discussie. De discussie gaat meer over het aantal betaalbare woningen. Als PvdA wethouder ben ik er trots op dat we hebben afgesproken dat we de komende periode het aantal sociale huurwoningen die we bouwen verdubbelen: 2000 tot 2500 in 4 jaar. Ik ben het helemaal met de oud-gedeputeerde en de heren Malotaux en Luijendijk eens dat we er echt mee aan de gang moeten, daarom zijn we bezig met het maken van een totale woonvisie. Voor input daarvoor gaan we binnenkort in gesprek met de gemeenteraad en hebben we stadsgesprekken gevoerd. Die resultaten nemen we uiteraard ook mee. Als er een agendavoorstel komt voor een meerdaagse conferentie waar het thema woningnood wordt aangepakt, vind ik dat een goed idee.”

Artikel geplaatst op: 25 februari 2019 - 15:45

Gerelateerd

Delen