Schriftelijke vragen CDA over subsidie Flevostar

ALMERE - Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over het niet toekennen van een subsidie voor zwemvereniging Flevostar. Volgens de partij levert de zwemvereniging een belangrijke bijdrage aan de samenleving, door les te geven aan mensen met een lichamelijke beperking.


De gemeente besloot onlangs de door de club aangevraagd subsidie van 5000 euro niet toe te kennen. 3000 van dat bedrag is bestemd om een deel van de zwembadhuur mee af te dekken. Het CDA wil weten op welke gronden het college de subsidie-aanvraag heeft afgewezen en of het heeft nagedacht over de mogelijke gevolgen voor Flevostar en mogelijke andere clubs in zijn algemeenheid. Volgens de partij kan het college van B&W, via Artikel 6 van de nadere regels sportsubsidies 2014, subsidie verlenen aan een club voor extra te maken kosten voor een sportactiviteit of een deel daarvan, zolang zij zich richt op mensen met een beperking of chronisch zieken die in Almere wonen
Ook wil het CDA graag weten waarom in de motivatie voor de afwijzing wordt gesproken dat de zwemclub zich te weinig heeft ingespannen om de subsidiedaling op te vangen. ‘Wat verstaat het college onder ‘zich te weinig inspannen’? En op basis van welke informatie trekt het college deze conclusie?’, zo vraagt het CDA. ’Is het college het met ons eens dat het afwijzen van deze subsidie tegenstrijdig is met de ambitie verder te bouwen aan een inclusieve samenleving? En hoe gaat het college het gemis aan deze activiteit voor de 60 leden dan compenseren?’
De gemeente moet de vragen binnen zes weken beantwoorden.

Artikel geplaatst op: 25 februari 2019 - 09:28

Gerelateerd

Delen