'Stijging grondprijs Oosterwold exorbitant hoog'

Door Petra Onderwater
OOSTERWOLD – Het verhogen van de grondprijzen in Oosterwold, van 43 euro naar 74 euro per vierkante meter, heeft de afgelopen weken veel ophef veroorzaakt. "Een stijging zat er aan te komen, maar dat deze zó exorbitant hoog zou zijn had niemand verwacht", verklaart Daan Fröger van Wonen in Oosterwold BV. De 73-jarige Almeerder is vanaf het eerste uur nauw betrokken bij de collectieve en individuele initiatieven in Oosterwold. Hij is medebedenker van meerdere collectieve initiatieven in het gebied en begeleidt individuele bewoners bij het ingewikkelde proces om een kavel te bemachtigen.

Daan Fröger op de Auguste Comteweg in Oosterwold. (Foto: aangeleverd)


"Normaal maakt een ontwikkelaar of een gemeente een gebied bouwrijp, maar hier moeten bewoners alles zelf doen. De grondprijs is er dan ook naar", vertelt Fröger. Hij woont zelf al ruim twee jaar in Oosterwold, aan de Auguste Comteweg. Naast zijn huis scharrelen kippen en tussen de fruitbomen liggen schapen te genieten van het zonnetje. "Het is hier heerlijk wonen", glimlacht hij.
Enthousiast leidt Fröger ons rond door een deel van het gebied. De Auguste Comteweg is inmiddels geasfalteerd, maar de meeste straten zijn vanwege het zware bouwverkeer nog modderachtige bouwwegen. "De straat is gemeenschappelijk bezit. Bewoners hebben de aanleg met elkaar betaald en moeten hem ook zelf onderhouden. Het aanleggen van een definitieve weg is pas mogelijk als de laatste woning in de straat is voltooid. Dit geeft her en der wel frictie tussen toekomstige buren, omdat sommigen te veel tijd voor alles nemen", aldus Fröger

Stadslandbouw


Hij benadrukt dat het kopen van een kavel in Oosterwold niet te vergelijken is met het kopen van een reguliere bouwrijpe kavel. "Elke kavel in Oosterwold moet met 50 procent stadslandbouw worden ingevuld. Verder gaat 25 procent op aan infrastructuur, dus aan de weg, bermen en het watersysteem. Slechts 25 procent van een kavel is effectieve bouwgrond, waarop je mag bouwen."
Fröger is zeer benieuwd naar de samenstelling van de nieuwe grondprijs. "De grondprijs in Oosterwold bestaat namelijk uit twee delen. Bij de oude prijs van 43 euro was de verdeling ongeveer 28 euro voor de landbouwgrond en 15 euro voor exploitatiekosten. Die 28 euro lag al boven de gemiddelde agrarische grondprijs in Flevoland die op dit moment ongeveer 80.000 euro per hectare bedraagt, dus 8 euro per m2. Hierop wordt voor gebruik een wijngaard, moestuin, boomgaard, weide met kleinvee en hooiland toegelaten. Die 8 euro per m2 telt in feite voor 50 procent van elke kavel in Oosterwold. De gemiddelde landbouwgrondprijs met bouwbestemming bedraagt ongeveer 23,50 euro. Wie begrijpt het nog?"

Petitie en media-aandacht


In de media is afgelopen weken veel aandacht geweest voor de grondprijsverhoging waarmee initiatiefnemers opeens werden geconfronteerd. Zo besteedde onder andere het tv-programma Radar aandacht aan de kwestie. Een petitie, waarin initiatiefnemers pleiten voor een versoepeling van de overgangsregeling, is intussen meer dan 1.230 keer ondertekend.
"Een grondprijs van 74 euro per vierkante meter klinkt misschien nog best voordelig, als je bedenkt dat je in bouwrijpe gebieden zoals Poort ongeveer 400 euro per vierkante meter betaalt. Maar daar zit dan ook alles in. De straat, de verlichting, de riolering, kosten van gedane onderzoeken, het beheer enzovoort. In Oosterwold moeten de bewoners hier allemaal zelf voor zorgen", legt Fröger uit. "Een kavel van 1000 vierkante meter, zelf bouwrijp gemaakt inclusief alle kosten voor infrastructuur en met een huis van 125 vierkante meter erop, kost in Oosterwold al gauw meer dan drie ton. De nieuwe grondprijs maakt het mensen met een kleine beurs echt moeilijker hier hun woondroom te realiseren."

Procedures


Twee jaar geleden werd de grondprijs in Oosterwold ook verhoogd, van 29 euro naar 43 euro, maar deze bijstelling was volgens Fröger nog enigszins te billijken. "Toen Oosterwold startte was het nog maar de vraag of mensen alles wel zelf wilden doen, maar inmiddels blijkt de belangstelling groot te zijn. Het archeologisch onderzoek, dat mensen voorheen zelf moesten laten verrichten op hun kavel, werd bovendien onderdeel van de grondprijs van 43 euro. Je kreeg er dus nog wel iets terug. Of dat nu weer het geval gaat zijn, is nog niet bekend. Misschien gaat de gemeente voor de prijsverhoging ook meer bieden, bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud van de kavelwegen. Of snellere procedures."
"Die procedures duren nu namelijk ontzettend lang", zegt Fröger. "Ga je naar de kavelwinkel in het Stadhuis dan kan je zo een bouwrijpe kavel ergens in Almere kopen, maar met een kavel in Oosterwold is dat pas na zo’n twee jaar het geval. Met meer mensen en efficiency zou het toch mogelijk moeten zijn die termijn drastisch te verkorten. Dat is ook wel wat waard."

Artikel geplaatst op: 15 februari 2019 - 15:08

Gerelateerd

Delen