Gemeente stopt 16 miljoen in de pot

Door Robert Mienstra
ALMERE – Een tevreden wethouder Jaap Lodders (VVD) presenteerde op de Politieke Markt van afgelopen donderdag de begroting van 2019. “Het ziet er goed uit voor Almere”, zei hij. “We kunnen 16 miljoen euro in de pot stoppen.”
Wethouder Jaap Lodders (links) overhandigd de begroting aan vice-voorzitter van de raad Willem Boutkan. (Foto: Bart Buijs, Prospero)

“We hebben een sluitende begroting”, zei Lodders, een begroting die ook nog eens toelaat dat we flink kunnen sparen voor mindere tijden.” In de begroting zijn onder meer het onderwijsachterstandenbeleid, de overkapping van het nieuwe busstation ’t Oor en verbreding van drie nieuwe fietsbruggen in het Spoorbaanpad opgenomen. Ook stadsvernieuwing van de binnenring Almere Haven en van Buiten-centrum, en het cultuurplan hebben een plekje in de begroting gekregen. Verder wordt er een inhaalslag bij beheer en onderhoud van de stad gemaakt. Ook steekt het college in op de bouw van 1800 tot 2500 sociale woningen.
Woonlasten

De lokale woonlasten gaan per saldo niet omhoog. “We voeren wel de inflatiecorrectie door”, legt Lodders uit, “daardoor lijkt het alsof er een verhoging is, maar via de rijksbelastingen krijgen we weer wat terug. Dus geen verhoging.”
De wethouder heeft ook de opgaven uit het coalitieakkoord ‘Liefde voor Almere 2018-2022’ meegenomen. “Over de invulling daarvan moet de raad natuurlijk nog wel beslissingen nemen. Maar binnen deze begroting zullen we kunnen uitvoeren wat de coalitie van plan is.”
Sociaal

Ook de sociale opgave van de gemeente is in de begroting ingevuld: “We investeren 16 miljoen euro extra in het sociaal domein, vooral ten behoeve van Wmo, maatschappelijke opvang en beschermd wonen en jeugdhulp. Ook voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening is er extra geld. Voor wat betreft ons gezondheidsbeleid zetten we extra in op de bestrijding van obesitas. We investeren aanvullend in woon- en zorgprojecten en eenzaamheidsbestrijding bij ouderen”, zegt Lodders.
Artikel geplaatst op: 05 oktober 2018 - 10:57

Gerelateerd

Delen