Kanttekening

Almere: Historisch besef

In zijn commentaar in de krant van 29 augustus schrijft Robert Mienstra dat het historisch besef in Almere heel klein is. Ik deel die opvatting en zal dat toelichten met een recent voorbeeld; beetje treurig en ook een beetje hilarisch.
Ongeveer een jaar geleden heb ik een briefje geschreven aan het College van B&W met het voorstel om straatnamen te vernoemen naar mensen die bij de planvorming, besluitvorming , ontwikkeling en financiering van Almere van grote betekenis zijn geweest. Ik heb voorgesteld om in de wijk Nobelhorst, het gebied voor de nieuwe pioniers, straten te vernoemen naar de pioniers van het begin; zoals Lammers en Van der Vliet ( de eerste burgemeester en gemeentesecretaris), de leden van de hoofddirectie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders: de heren Otto, Van Duin, Van Aalderen en Frieling die de plannen en financiering van de bouw van de stad mogelijk hebben gemaakt. Zij hebben de toenmalige regering overtuigd van de wenselijkheid van de bouw van Almere en zij hebben de jonge medewerkers van het Projectbureau de ruimte gegeven om de plannen te maken en uit te voeren. Ondanks de bezwaren van het Ministerie van Financiën want “zo’n stad bouwen kost maar geld”.
Koolhaas

Er zouden naar mijn mening ook straten genoemd mogen worden naar Teun Koolhaas en Alle Hosper, de hoofdontwerpers van de stedenbouwkundige structuur en de groenstructuur. Er zijn natuurlijk veel meer mensen te bedenken die belangrijk zijn geweest in de ontwikkeling van de stad, maar dit zijn degenen zonder wiens inspanning er niet was gebouwd, of wellicht met grote vertraging.
De reactie van de naamgevings-commissie was kenmerkend voor het gebrek aan historische kennis: “uw voorstel kan helaas niet doorgaan want de personen die u noemt hebben niet in Almere gewoond”. Dat was voor een deel van hen juist, maar zij hebben het nu juist mogelijk gemaakt, in een tijd dat hier nog niemand kon wonen, dat wij er nu met ruim 200.000 mensen kunnen wonen. Na een volgend briefje met uitleg is alsnog toegezegd dat dit opgepakt gaat worden. Dus nu maar afwachten wanneer dat gaat gebeuren.
Een standbeeld voor Henk en Lia de Clerk, zoals Mienstra bepleit? Hele aardige mensen maar ik zou dat niet doen; er zijn genoeg mooie historische foto’s van de uitreiking van de sleutels aan de eerste groep bewoners op 30 november 1976.
Als de raadsleden willen sturen bij de verdere ontwikkeling van Almere, dan is het erg nodig om te wat de basis is, van waaruit is vertrokken. Want anders weten ze niet goed waar ze naartoe moeten.
Jan de Vletter
Jan de Vletter is voormalig directeur van woningbouwvereniging de Alliantie, ex-raadslid voor D66, adviseur CASLA en projectmanager bij de gemeente Almere.
Artikel geplaatst op: 12 september 2018 - 13:02

Gerelateerd

Delen