Rapport Van Geel over Oostvaarderspassen is geen oordeel

ALMERE – Het rapport dat de commissie Van Geel eerder dit jaar uitbracht over het beheer van de Oostvaardersplassen kan niet als een onafhankelijk oordeel worden gezien. Dat blijkt uit de juridische toets die is uitgevoerd door prof. Dr. Kees Bastmeijer.
De Oostvaardersplassen. (Archieffoto: Fred Rotgans)

Het juridisch advies werd uitgebracht op verzoek van de Flevolandse Statenfracties van GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren. Deze partijen willen voorkomen dat Provinciale Staten besluiten gaat nemen die in strijd zijn met de Wet natuurbeheer, of die de instandhoudingsdoelstellingen van de Oostvaarderplassen in gevaar brengen. Het juridisch advies geeft inzicht in of, en onder welke voorwaarden, afgeweken kan worden van het in 2015 vastgestelde Natura 2000 Beheersplan.
De belangrijkste bevindingen van het advies zijn:

· het verkleinen van het begraasde deel van 1880 naar 1080 ha is niet mogelijk omdat dan de instandhoudingsdoelen niet worden gehaald;
· wijziging van het actuele Natura 2000-beheersplan kan alleen met een wetenschappelijk gefundeerde ecologische onderbouwing. Het advies van Commissie Van Geel is niet geschikt als onderbouwing;
· het advies van Commissie Van Geel kan zonder nadere wetenschappelijke onderbouwing niet als review worden gezien in de zin van de overeenkomst tussen het Rijk en de provincie;
· de adviezen van Commissie van Geel met betrekking tot de grote grazers voldoen niet aan de zorgplicht van de Wet natuurbescherming;
· het verlenen van een ontheffing door de provincie voor het afschieten van edelherten wordt ‘problematisch’;
Op woensdag 11 juli zal Provinciale Staten van Flevoland een definitief besluit nemen over het beheer van de Oostvaardersplassen.
Artikel geplaatst op: 27 juni 2018 - 09:40

Gerelateerd

Delen