Zorgen CDA om asielzoekers Oosterwold

OOSTERWOLD – Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders omtrent een groep uitgeprocedeerde asielzoekers die wonen in tenten en caravans in Oosterwold.

Onder meer de organisatie Inspiratie Inc heeft daarover aan de alarmbel getrokken. Het CDA wil van het college weten of het klopt dat er uitgeprocedeerde asielzoekers opgevangen worden, met hulp van derden, in Oosterwold. Ook willen de Christendemocraten weten of deze uitgeprocedeerde asielzoekers van elders in het land komen om in Oosterwold opvang te krijgen en of er gemeentelijk gesubsidieerde organisaties betrokken zijn bij het opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers. De partij vraagt zich ook af of er sprake is van georganiseerde dagopvang en/of onderwijs en – tot slot – welke actie er ondernomen gaat worden om deze mensen te begeleiden naar de daarvoor aangewezen voorzieningen om ‘zo snel mogelijk een einde te maken aan deze trieste en onnodige situatie?’
Artikel geplaatst op: 28 juni 2018 - 12:08

Gerelateerd

Delen