Omgevingsvergunning voor windpark Jaap Rodenburg aangevraagd

ALMERE – De initiatiefnemers van windpark Jaap Rodenburg, dat nieuwe windmolens moet krijgen, hebben een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan.
Burgercoöperatie Almeerse Wind en Nuon hebben het initiatief genomen om het windpark Jaap Rodenburg te vernieuwen met tien nieuwe en hogere windmolens (tiphoogte 150 meter). De oude windmolens worden gesloopt ten behoeve van het nieuwe windpark. Om dit planologisch mogelijk te maken is er een omgevingsvergunning nodig voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Ook een verklaring van geen bedenkingen nodig. Dat is een instemming van een ander bestuursorgaan voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Zonder de verklaring van geen bedenkingen kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning niet verlenen.
De ontwerp omgevingsvergunning wordt ter inzage gelegd gedurende een periode van zes weken, zodat een ieder zienswijzen kan indienen.
Artikel geplaatst op: 21 februari 2018 - 14:59

Gerelateerd

Delen