Criminaliteit daalt, jeugdoverlast neemt toe

ALMERE - De criminaliteit in Almere daalde in de eerste helft van 2017 opnieuw. Dat maakte de gemeente vorige week bekend. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven nam af met 15 procent ten opzichte van de eerste helft 2016. Het aantal pogingen tot woninginbraak nam toe ( procent), het aantal geslaagde woninginbraken nam juist met 13 procent af.
Ook in de categorie overlast zit een stijging. Jeugdoverlast is met 27 procent toegenomen, meldingen over verwarde personen met 37 procent. Het aantal geweldsmisdrijven daalde, met 13 procent. Zo nam het aantal straatroven met 40 procent af.
De aanpak woninginbraken is en blijft intensief. Ook in de komende ‘donkere dagentijd’ wordt verder geïnvesteerd in het inbraakveiliger maken van woningen, het inzetten van toezicht op straat en het ondersteunen van burgerinitiatieven als buurtpreventieteams en Waaks.
De aanpak van jeugdoverlast is zowel preventief als repressief. Een preventieve maatregel is het bieden van voorzieningen, zoals een Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) of activiteiten vanuit het jongerenwerk. Is sprake van overlast dan wordt de locatie meegenomen in het toezicht door jeugdboa’s en politie. Indien mogelijk en nodig wordt er handhavend opgetreden. Vanuit het Jeugd Interventie Team (JIT) kunnen aanvullende maatregelen worden genomen, bijv. extra toezicht door politie en jeugdboa’s, gerichte inzet van het jongerenwerk, aanmelding voor persoonsgerichte aanpak, huisbezoeken aan jongeren en hun ouders of maatregelen openbare ruimte.
Ook de aanpak van verwarde personen heeft bijzondere aandacht. Het plan van aanpak verwarde personen, dat het college eerder dit jaar heeft vastgesteld, wordt uitgevoerd. Eén van de maatregelen is dat op basis van de meldingen een top 25 is gemaakt van personen met verward gedrag. Hierop wordt een persoonsgerichte aanpak gezet.
Artikel geplaatst op: 09 november 2017 - 12:45

Gerelateerd

Delen