‘Noorderplassen mist een plek waar bewoners kunnen samenkomen’
Bewoners in actie voor speelpark

Door Kirsten Thuis-Woudenberg
NOORDERPLASSEN-WEST – In de wijk Noorderplassen-West ontbreekt, volgens bewoner Debby van Haastrecht, een plek waar bewoners kunnen samenkomen en kinderen gezellig samen kunnen spelen. Van Haastrecht startte daarom met een aantal bewoners een initiatief om een 'Natuurlijk Spelenpark' in de wijk te realiseren. “We willen een plek creëren waar bewoners, jong en oud, elkaar kunnen leren kennen.”

Debby van Haastrecht rechts op de foto. (Foto: Fred Rotgans)


Na een oproep in de wijkkrant voor ideeën voor de wijk, gaf Van Haastrecht bij de gemeente aan dat ze een grote speeltuin in de wijk miste. “In onze wijk zijn verschillende kleine speeltuintjes met één of twee speeltoestellen”, legt Van Haastrecht uit. “Het beleid van de gemeente is dat, als er iets stuk gaat in een bestaande speeltuin, het niet meer vervangen wordt.”
Veel mensen in de buurt gaan ‘speeltuinhoppen’. “Ze gaan dan met hun kinderen van de ene naar de andere speeltuin. Aan mijn eigen kinderen merk ik dat ze snel verveeld zijn. Hoe fijn is het dan als je een plek hebt waar de kinderen zich een paar uur kunnen vermaken en waar ze met andere kinderen uit de wijk kunnen spelen. Nu ga ik regelmatig met vriendinnen naar Speelhaven of de grote speeltuin in het Beatrixpark. De speeltuin is omheind dus de kinderen kunnen lekker spelen terwijl wij bijkletsen. Een dergelijke plek willen we hier ook creëren. ”
Van Haastrecht ging met de gemeente om de tafel en kreeg bij haar plannen hulp van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM), Arcadis en Mooi Zo, Goed Zo. “We zijn nog in gesprek met de gemeente voor een geschikte plek. De speeltuin moet op een plek komen die wijk breed gedragen wordt. Daarom zijn we een enquête gestart waarbij bewoners konden kiezen uit vier plekken. Bijna 600 mensen hebben gestemd. Er is dus zeker draagvlak voor de speeltuin. De volgende stap is dat we bij omwonenden langsgaan om over onze plannen te vertellen. We zijn met een groepje van vijf dames. Pasgeleden kwamen we erachter dat er nog een groep wijkbewoners actief is die ook een speeltuin in de wijk wil. We gaan binnenkort bespreken of we samen kunnen werken om onze krachten te bundelen.”
De speeltuin moet een natuurlijke speeltuin worden. “We wonen in een bos- en waterrijke omgeving, dus we willen de speeltuin zo natuurlijk mogelijk houden. De speeltuin in het Cascadepark is hierin een goed voorbeeld. Bij de speeltuin willen we ook een fruitbos en voedselbos aanleggen zodat buurtbewoners hier appels, peren of pruimen kunnen plukken. Wijkbewoners hebben inspraak in wat er komt. Zo willen we de scholen langsgaan om de wensen van de kinderen mee te nemen. Het uiteindelijke plan leggen we voor aan de gemeente.”
Voor de speeltuin is 40.000 euro benodigd. “Middels subsidies en fondsen willen wij een groot deel van de benodigde kosten bij elkaar krijgen. Daarnaast gaan wij diverse activiteiten in en met de wijk organiseren als sponsorlopen, collectes en braderieën.”
Meer informatie op de Facebookpagina ‘Natuurlijk Spelen in de Noorderplassen-West’.

Artikel geplaatst op: 14 november 2017 - 10:00

Gerelateerd

Delen