A6 krijgt duurzaam zand op Dag van de Duurzaamheid

HAVEN – Op de Dag van de Duurzaamheid, dinsdag 10 oktober, heeft wethouder Tjeerd Herrema de eerste lading duurzaam ECO-zand namens de gemeente Almere in ontvangst genomen. Dit zand wordt gebruikt voor nieuwe wegen die aansluiten op de verbrede A6 ter hoogte van het Weerwater (Almere Havendreef - Almere Buiten-Oost), de eerste energie-neutrale snelweg van Nederland.
Wethouder Tjeerd Herrema en directeur Parkway6 Erik Stoelinga bij de eerste lading ECO-zand. (Foto: Fred Rotgans)

Voor de nieuwe aansluitingen op de verbrede A6 is veel zand voor nodig. Om de hoeveelheid nieuw zand te beperken, hebben Almere en aannemers-combinatie Parkway6 er voor gekozen om dit grotendeels met duurzaam ECO-zand uit te voeren. ECO-zand komt voort uit het reinigingsproces van oud asfalt. Het is een duurzaam kwaliteitsproduct dat nu in Almere gebruikt gaat worden als ondergrondmateriaal bij de reconstructie en het vernieuwen van het lokale wegennet.
200.000 kuub

De A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost wordt in de periode tot 2022 verbreed naar vier keer twee rijbanen. Ter hoogte van het Weerwater wordt de snelweg verlaagd naar maaiveld-niveau. Totaal zal er voor al deze werkzaamheden zo’n 150.000 à 200.000 kuub ECO-zand gebruikt worden. Dit staat gelijk aan ongeveer 7.000 tot 10.000 volle vrachtwagens.
Het gebruik van ECO-zand past binnen de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente Almere. Het gaat om restmateriaal dat zich aan het einde van de levenscyclus bevindt en nu via hergebruik weer een relevante nieuwe bestemming krijgt.
Duurzame maatregelen

Door de aanleg van een zonnepanelenveld bij knooppunt Almere kan de A6 Almere straks in zijn eigen energiebehoefte voorzien. Zowel de verbrede A6 als de lokale en provinciale wegen krijgen ledverlichting. Het transport over de weg wordt bij het verbreden van de A6 beperkt door zoveel mogelijk bouwmaterialen per schip aan te voeren. Via de zandtransportlocaties bij de Hoge Vaart, de Hollandse Brug en de Lage Vaart wordt het materiaal overgeladen in vrachtwagens en daarna naar de bestemming gebracht. Daarnaast worden binnen het project alle vrijkomende materialen zoveel mogelijk hergebruikt. Het asfalt gaat terug naar de asfaltfabriek en het vrijkomende beton wordt gebruikt als fundering voor nieuwe wegen of als grondstof voor nieuw beton.
Artikel geplaatst op: 10 oktober 2017 - 17:14

Gerelateerd

Delen