Vijf speerpunten voor ontwikkeling Almere

ALMERE - Voor de economische ontwikkeling van de Noordvleugel Randstad is het nodig dat voor de degenen die werken en willen wonen in de regio, voldoende woningen beschikbaar zijn. Almere is gevraagd een groot deel van deze opgave voor haar rekening te nemen.
Het is belangrijk dat Almere zich ontwikkelt als een stad waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is - en blijft. (Foto: Shutterstock, Jeffrey Haak)

Daarom is het belangrijk dat Almere zich ontwikkelt als een stad in de regio, waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is - en blijft. Om deze ontwikkeling vorm te geven zijn met het Rijk en de provincie afspraken gemaakt over de uitvoering. Eén van de maatregelen daarbij is het inrichten van het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) ter financiering van de uitvoering. Er zijn vijf programmalijnen daarvoor vastgesteld voor de komende vijf á tien jaar.
Allereerst moet het hart van de stad worden versterkt, evenals de leer- en werkomgeving. Ook wordt aandacht geschonken aan ‘Energy on Upcycling’ en wordt voor versterking gekozen van cultuur, recreatie, toerisme en het versterken van verblijfsplekken. Tot slot is er aandacht voor ‘vernieuwend wonen’.
Binnen elke lijn worden één of meerdere sleutelprojecten gerealiseerd. Dit zijn projecten die een werkelijk verschil maken in de ontwikkeling van Almere en de regio. Dit jaar is al gestart met de Sleutelprojecten. Met het Jaarprogramma 2018 wordt hier een vervolg aan gegeven. Het college doet een conceptvoorstel voor het jaarprogramma 2018 van het FVA. Dit wordt ingebracht in de gesprekken die de gemeente Almere hierover voert met het Rijk en de provincie Flevoland. Het Jaarprogramma 2018 wordt dit najaar, als onderdeel van de Programmabegroting 2018, ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.
Artikel geplaatst op: 10 augustus 2017 - 13:13

Gerelateerd

Delen