Geen ‘enkele’ boot loopt meer vast

ALMERE - Mensen met snelle boten en jetski’s lopen niet langer het risico dat de motor van hun boot vastloopt in de waterplanten als ze naar het Gooimeer varen. In dit meer komen  twee officiële aanvaarroutes naar het snelvaargebied. Wethouder Frits Huis van Almere en Bauke de Witte van Rijkswaterstaat Midden-Nederland legden dinsdag vanaf RWS-schip Heffesant een eerste boei in het water om deze aanvaarroutes te markeren.

Bauke de Witte van Rijkswaterstaat (links) en wethouder Frits Huis laten een boei, die de nieuwe vaarroute markeert, te water. (Foto: aangeleverd)

De snelvaarbaan  in het Gooimeer is één van de locaties die standaard gemaaid wordt. Voorgaande jaren bleek dat deze vanaf de vaargeul slecht te bereiken was vanwege de hoeveelheid waterplanten tussen de vaargeul en de snelvaarbaan. De gemaaide aanvaarroute was niet goed zichtbaar en werd vaak niet gevonden. Rijkswaterstaat overwoog vorig jaar zelfs om de baan tijdelijk te sluiten. “Dat is hiermee opgelost”, aldus Rita Braam – van Valkengoed, directeur Gastvrije Randmeren. “Vanaf dit jaar zullen de gebiedscoöperatie en Rijkswaterstaat er samen voor zorgen dat twee aanvaarroutes worden gemaaid en met betonning gemarkeerd. Elk jaar van maart tot oktober zullen de boeien in het water liggen om de routes aan te geven.”

 

Aan het Gooimeer en ook IJmeer zijn er, volgens wethouder Frits Huis, veel mensen die naar dit snelvaargebied bij Almere komen. “Zij lopen niet  langer het risico dat hun motor vastloopt in de waterplanten, nog voordat ze in het snelvaargebied zijn aangekomen.  Het is wel belangrijk dat men dan de gemarkeerde aanvaarroutes volgt.”

 

Een kaartje van de aanvaarroutes en een overzicht van de maailocaties is te vinden op: www.gastvrijerandmeren.nl.

Artikel geplaatst op: 11 juli 2017 - 14:39

Gerelateerd

Delen