Interview Wethouder Henk Mulder
‘Almere groeit nog steeds’

ALMERE – Op dit moment vertrekken er meer mensen uit Almere dan dat er gaan wonen. Henk Mulder, wethouder ruimte, wonen en wijken, is desondanks positief. “Als je het geboortecijfer erbij betrekt, dan groeit Almere nog steeds. Er worden nog steeds meer mensen geboren dan dat er sterven."
Samen met drie kopers slaat wethouder Henk Mulder de laatste paal van het bouwproject Upandown. (Foto: aangeleverd)
Mulder: "Er komen meer bouwers langs die een project willen starten en bij de kavelwinkel in het stadhuis nemen steeds meer mensen een optie op zelfbouwkavels. De verkoop van bestaande woningen is met 40 procent toegenomen. Ik verwacht dat er de komende jaren meer ‘mensen van over de brug’ naar Almere komen.”
Almere bestaat officieel dertig jaar en telt nu ongeveer 197.000 inwoners. Volgens de oorspronkelijke groeiplannen zou de stad doorgroeien naar 350.000 inwoners in het jaar 2030. Mulder: “De groei van Almere gaat minder snel als gevolg van de crisis. We hebben nu met het Rijk afgesproken dat er geen einddatum aan de groei wordt gesteld. We groeien met de vraag mee. Als de economie weer aantrekt zal ook de huizenmarkt aantrekken. Dit jaar worden er in Almere 600 woningen opgeleverd. De verwachting is dat de sector in 2016 à 2017 echt merkbaar aan zal trekken. Daar focussen we ons op met bouwen."
Lange tijd zaten we op ongeveer 1400 tot 1500 woningen per jaar. We komen nu langzaam terug uit de crisis en groeien terug naar 1500 woningen per jaar. Hiervan zijn 1000 woningen bestemd voor onze eigen groei. Kinderen die in Almere zijn opgegroeid of zelfs geboren die nu een eigen huis willen kopen of huren. De overige 500 woningen is bestemd voor mensen van buiten de stad.”
“Ik heb drie prioriteiten", zegt Mulder. "Ten eerste het versterken van zelfbouw. Zelfbouw is een van de belangrijkste peilers van de Almeerse woningbouw. De afgelopen jaren was zelfs een derde van de nieuwe woningen zelf gebouwd. Dat aandeel willen we vasthouden en misschien zelfs vergroten. Een tweede prioriteit is het zorgen voor goede huisvesting voor ouderen: dat wordt de uitdaging van de toekomst. En ten derde wil ik het aantal betaalbare huurwoningen in de stad vergroten. “
Meer sociale woningbouw is ook een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren. “Op dit moment zijn er zo’n 10.000 mensen die actief een huurwoning zoeken. Het grootste gedeelte daarvan zoekt in de goedkope prijscategorie tot 550 euro. Die woningen zijn schaars. In Almere zijn in de jaren tachtig en negentig veel ruimte eengezinswoningen gebouwd. De sociale huur daarvan is aan de hoge kant.”
Prestatieafspraken

Mulder wil dat er de komende vier jaar duizend tot tweeduizend betaalbare huurwoningen bijkomen. “We hebben daarvoor dit jaar voor het eerst prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties en we bereiden nu de afspraken voor 2015 voor. Zo moet er gebouwd worden voor mensen die een huur van minder dan 550 euro kunnen betalen en voor mensen die een huur van minder dan 350 euro per maand kunnen betalen. Daarnaast gaan we over ongeveer een maand een prijsvraag uitgeven waarbij we bouwers in Nederland vragen om een voorstel te doen voor woningbouw van woningen met een huurprijs tot 550 euro, die zij bouwen en ook beheren. Wij bieden daar een plek voor in de stad. We vragen dan om een andere vorm van bouwen, bijvoorbeeld kleiner, of met een andere slimme oplossing."
Artikel geplaatst op: 01 oktober 2014 - 07:00

Gerelateerd

Delen