Markt omzeilt nu al maatregel tegen opsplitsen woningen

Door Marcel Beijer

ALMERE – Een aantal makelaars biedt woningzoekenden in Almere huurcontracten aan op basis van woongroepen, ook al kennen de bewoners elkaar totaal niet. Op die manier probeert de markt de leefbaarheidsmaatregel van de gemeente te omzeilen die wil voorkomen dat eengezinswoningen worden opgedeeld in kamers.

Foto: Rien Moolhuizen

 

De gemeente is van mening dat het opdelen van eengezinswoningen in een aantal losse kamers met gemeenschappelijke keuken tot ernstige maatschappelijke problemen kan leiden. Niet alleen krijgt een straat meer bewoners dan gepland, het kan ook leiden tot leefbaarheidsproblemen. Daarvoor is een maatregel opgesteld om deze tendens tegen te gaan. Nog voordat het plan de zegen van de gemeenteraad heeft gekregen, speelt de markt al in op deze wijziging en probeert ze de maatregel te omzeilen door de woning zogenaamd te verhuren aan een 'woongroep'.

Woongroep
Het Cliëntenberaad Almere (CBA) is in het bezit van een 'huurovereenkomst zelfstandige woonruimte (groepswoning)' die gehanteerd wordt door een makelaar en waarmee formeel
zelfstandige woonruimte aan een groep wordt verhuurd. De brief is aan het college toegestuurd.
Uit de onderschepte overeenkomst blijkt dat elke kamer wordt bewoond door één van de huurders die elkaar niet hoeven te kennen, maar toch als 'woongroep' worden aangeduid. De bewoners gebruiken samen gemeenschappelijke voorzieningen zoals keuken, badkamer en toilet. 'Andere relevante – en niet onverdachte – elementen in dat huurcontract zijn de clausule dat het beëindigen van de huurovereenkomst alleen mogelijk is als alle bewoners gezamenlijk de overeenkomst opzeggen en dat bij vertrek van een van de huurders een andere gebruiker diens plaats kan innemen waarbij dan een nieuwe huurovereenkomst ontstaat met zowel de niet vertrokken huurders als de nieuwe huurder', zo schrijft het CBA. 'Daarbij valt op dat de verhuurder het recht heeft om voorgedragen nieuwe gebruikers te weigeren.'

Makelaar
De huurovereenkomst die het CBA in bezit heeft is afkomstig van een makelaar uit Amsterdam die optreedt als vertegenwoordiger van de verhuurder. 'Het CBA kan de bewuste huurovereenkomst niet anders zien als een bewuste poging om te ontkomen aan de spelregels van een nog vast te stellen maatregel met regels voor woningsplitsing en kamerbewoning.

Door nu deze poging bekend te maken om de komende regels voor het reguleren van kamerverhuur te ontwijken, meent het CBA een bijdrage te leveren aan het doel dat voorstaat: het voorkomen van de negatieve maatschappelijke effecten die het gevolg zijn van het in te grote mate omkatten van eengezinswoningen in vastgoed van kamerverhuurbedrijven.

Artikel geplaatst op: 28 januari 2020 - 08:56

Gerelateerd

Delen