Nog geen definitieve keuze voor locatie Bevrijdingsfestival 

STAD – Een definitieve keuze voor de locatie van het Bevrijdingsfestival Flevoland is nog niet gemaakt. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren. Het Lumièrepark in Filmwijk heeft de voorkeur van de organisatie, maar de geschiktheid wordt nog nader onderzocht.

De Esplande is dit jaar niet beschikbaar voor het drukbezochte Bevrijdingsfestival. (Archieffoto: Fred Rotgans)

 

Nu de Esplanade niet beschikbaar is vanwege werkzaamheden, moet voor het festival op 5 mei 2020 een alternatieve locatie worden gezocht. In deze zoektocht zijn ook het Stadhuisplein, Festivalterrein en Odeonpark als mogelijkheid met de organisator besproken. Het houden van het evenement op een van deze locaties zou wel betekenen dat er minder bezoekers kunnen komen vanwege de capaciteit van deze terreinen. 

 

Uit een eerste verkenning is gebleken dat het Lumièrepark wat betreft openbare orde, veiligheid en geluid geschikt is als locatie voor het evenement. Nu wordt meer in detail onderzocht of het festival daar kan plaatsvinden. Onderdeel daarvan is een natuur-effectanalyse, waarbij onder meer wordt onderzocht of het evenement het broedseizoen kan vestoren en hoe de schade aan het groen tot een minimum kan worden beperkt.

 

Het college verwacht verder uiterlijk 7 februari het afvalplan te ontvangen, dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag voor een evenementenvergunning. Een vergunningaanvraag voor het evenement is nog niet gedaan. 

 

Overigens heeft het evenement de afgelopen jaren volgens het college minder bezoekers getrokken dan de eerder genoemde 100.000. In de veiligheidsplannen voor de jaren 2018 en 2019 wordt gesproken over respectievelijk 50.000 en 60.000 bezoekers, verspreid over de hele dag en alle locaties. 

Artikel geplaatst op: 08 januari 2020 - 12:49

Gerelateerd

Delen