Bewoners Brugmark dreigen met wegblokkade

Door Marcel Beijer

 

DE MARKEN – Bewoners van de Brugmark zijn ontevreden over de manier waarop de gemeente omgaat met hun klachten over geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit op de Noorderdreef. Komt de gemeente niet met acties, dan dreigen de bewoners met wegblokkades.

De bewoners zijn het zat en laten dat weten met een spandoek. (Foto: aangeleverd)

 

De Noorderdreef is het laatste jaar flink op de schop gegaan. De bewoners stellen dat de weg drukker is geworden en dat de geluidswal onvoldoende bescherming bied. De gemeente erkent in een brief ook dat de geluidsnorm boven de Europese norm van 55 dB uitkomt en maatregelen gewenst zijn. Zodra er groot onderhoud gepland staat, wordt bekeken of geluidmaatregelen kunnen worden meegenomen, schrijft de gemeente. 'De komende jaren is er geen groot onderhoud gepland aan de Noorderdreef ter hoogte van de Brugmark'. Voor wat betreft de luchtkwaliteit heeft de gemeente metingen verricht waaruit blijk dat de normen niet of nauwelijks worden overschreden. De gemeente wijst er in de brief op dat binnenkort in de raad wordt gesproken over het stimuleren van wandelen en fietsen.

 

Summier
De bewoners stellen dat de gemeente de metingen wel erg summier heeft uitgevoerd en daarbij ook nog eens uitgaat van gemiddelde waarden. 'Alles is terug te brengen tot gemiddelden en tot een voorgenomen raadsdiscussie over fietsen en wandelen.' 

De bewoners gaan nu zelf actie ondernemen om hun gezondheid te beschermen, zo laat bewoner John Wessels weten. "De overlast is ook door de gemeente erkend, echter zij zeggen dat er geen geld voor is. Met andere woorden: geld prefereert boven gezondheid. Dit is voor ons niet langer acceptabel."

 

De bewoners gaan nu zelf metingen verrichten en de resultaten openbaar maken. "Blijft dit zonder resultaat, dan gaan wij in het voorjaar over tot andere acties zoals bijvoorbeeld wegblokkades.
De gezondheid van ons en onze kinderen staat niet toe dat nog langer gewacht wordt met concrete maatregelen."

Artikel geplaatst op: 31 december 2019 - 12:03

Gerelateerd

Delen