Almeerders ontvingen per abuis belastinggegevens van anderen

ALMERE - Bij de adressering van 583 brieven uit een mailing van de afdeling Belastingen op 15 augustus 2019 van de gemeente zijn privégegevens van andere Almeerders meegestuurd. Dit blijkt uit een raadsbrief van het college van Burgemeester en Wethouders.

(Foto: AdobeStock)

De gemeente heeft brieven verstuurd met gegevens over invorderingsrente op achterstallige belastingbetalingen. Bij het afdrukken van de brieven is een foutieve instelling gebruikt zonder dat daar controle op heeft plaatsgevonden. Daardoor zijn er op de achterkant van de brief aan 583 belastingplichtigen gegevens terecht gekomen van één andere inwoner. Er stonden naast de juiste gegevens ook ten onrechte NAW-gegevens en het openstaande bedrag van andere inwoners op de brief. Het BSN stond er niet op. Deze fout is in 583 gevallen gemaakt.

Excuusbrief
Direct op vrijdag 16 augustus 2019 is een herstelbrief en een excuusbrief verzonden aan alle 1166 inwoners waar deze fout betrekking op had. Er is dus een brief gestuurd aan de mensen die een brief hadden gekregen met gegevens van anderen en een brief aan de mensen van wie de gegevens bij een andere inwoner terecht zijn gekomen en die zelf dus geen brief hadden gekregen. Daarnaast is binnen 24 uur na het ontdekken van deze fout een melding gedaan door de Privacy Information Officer bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klacht
De kwestie heeft op dit moment niet geleid tot veel vragen van de betrokken inwoners. Er heeft één inwoner een klacht ingediend bij de gemeente wegens het onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Na telefonisch contact en uitleg heeft de inwoner toestemming gegeven de klacht als afgehandeld te beschouwen. De betreffende persoon was bang dat zijn BSN door de mailing op straat was komen te liggen. Dit is niet het geval.

 

Artikel geplaatst op: 16 september 2019 - 11:57

Gerelateerd

Delen