Vrijwillige vuurwerkvrije zones geen succes

ALMERE – Het experiment van de gemeente om – tijdens de afgelopen jaarwisseling – bewoners hun wijk vrijwillig vuurwerkvrij te maken lijkt geen succes te zijn.

Archieffoto: Shutterstock


Bewoners werden vooraf aangemoedigd om afspraken met elkaar te maken over het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. De deelnemers waren zelf verantwoordelijk voor het handhaven van hun zone. Zeven bewoners blijken hun straat of buurt aangemeld te hebben. Vijf van hen hielpen de gemeente met de evaluatie van het experiment.
In eerste instantie lijkt het experiment niet zo succesvol, vier van de vijf initiatieven geven aan niet tevreden te zijn. Redenen die hiervoor worden gegeven zijn dat een aantal borden die zijn opgehangen nog voor de jaarwisseling verwijderd of kapot gemaakt zijn, dat aanspreken van personen die toch vuurwerk afstaken averechts werkte of onvoldoende draagvlak in de buurt. De initiatiefnemer die wel tevreden was, gaf aan dat er daadwerkelijk minder vuurwerkoverlast is ervaren in de zone.


Verbeteringen


De gemeente onderzoekt of voor de volgende jaarwisseling de vrijwillige vuurwerkvrije zones nogmaals kunnen worden ingezet met een aantal verbeteringen. Hierbij kan er geleerd worden van andere gemeenten die positieve(re) ervaringen hadden met vrijwillige vuurwerkvrije zones. Voor de zomer van 2019 wordt in de gemeenteraad ook gepraat over de mogelijkheden voor het instellen van verplichte vuurwerkvrije zones rondom kwetsbare plekken zoals kinderboerderijen of verzorgingshuizen.

Artikel geplaatst op: 18 april 2019 - 11:05

Gerelateerd

Delen