Uitspraak van de Raad voor de Journalistiek

IN KADER M. Beijer, Almere DEZE WEEK en Rodi Media B.V. hebben in het artikel 'Werkrelatie ADW en wethouder ernstig verstoord' aandacht besteed aan zeer ernstige aantijgingen van Beijer aan het adres van T. Herrema (klager). Beijer en de krant zijn in deze kwestie belanghebbenden en zijn als zodanig partij geworden bij een extern verricht onderzoek. Onder deze specifieke omstandigheden hadden zij niet tot publicatie mogen overgaan voordat het definitieve onderzoeksrapport was vrijgegeven. Door toch voor het verschijnen van het rapport het artikel te publiceren hebben zij journalistiek onzorgvuldig gehandeld.
De publicatie van het artikel 'Ombudsman acht klacht Almere DEZE WEEK niet bewezen' was niet onzorgvuldig. Het stond de krant vrij aandacht te besteden aan het rapport van de Ombudsman op de wijze zoals zij heeft gedaan, waarbij zij opnieuw Beijer aan het woord heeft gelaten. In het artikel is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen feiten, beweringen en meningen, waarbij ook aandacht is besteed aan de mening van klager. Van niet-waarheidsgetrouwe berichtgeving is geen sprake.
Voor zover de klacht is gericht tegen uitlatingen van Beijer in Het Parool is de Raad niet bevoegd daarover te oordelen. De Raad doet de aanbeveling aan Almere DEZE WEEK om deze conclusie integraal of in samenvatting te publiceren.

Herrema en Beijer op weg naar oplossing door mediation

Oud-wethouder Tjeerd Herrema en verslaggever Marcel Beijer van deze krant, hebben in een gesprek met mediators in de rechtbank van Almere, op initiatief van het Openbaar Ministerie, de wens uitgesproken dat ze het conflict dat zij met elkaar hebben na wederzijdse strafrechtelijke aanklachten door middel van mediation achter zich te willen laten.

Na de eerste gesprekken met de mediators gaven beide partijen aan dat ze deze oplossing door mediation die door de rechtbank is aangereikt willen accepteren om tot een oplossing te komen.
Zowel Herrema als Beijer zijn positief gestemd over het verloop van de mediation en hebben met elkaar afgesproken geen uitlatingen meer te doen over de zaak zolang de mediation loopt.
Artikel geplaatst op: 16 januari 2019 - 09:09

Gerelateerd

Delen