Edelherten Oostvaardersplassen worden afgeschoten

ALMERE – De edelherten in de Oostvaardersplassen mogen worden afgeschoten. De voorzieningenrechter heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak die was aangespannen door een aantal organisaties over de vergunning die de provincie hiervoor had afgegeven aan Staatsbosbeheer. De rechter heeft geoordeeld dat de vergunning rechtmatig is verleend.

 

Op basis van deze uitspraak kan Staatsbosbeheer beginnen met het afschieten van ruim 1800 edelherten in de Oostvaardersplassen, totdat er ongeveer 490 dieren overblijven. Hiermee zal op zeer korte termijn, in de volgende week, worden gestart, zo meldt Staatsbosbeheer op haar website.

 

De stichtingen die bezwaar maakten vinden het rapport dat de provincie heeft gebruikt bij de besluitvorming gedateerd, onvolledig en onduidelijk. Daarnaast vinden ze dat de provincie onvoldoende rekening heeft gehouden met de gevolgen die het schieten kan hebben voor de beschermde vogels. Volgens de voorzieningenrechter is de methode die is toegepast in het rapport juist en is de informatie niet gedateerd. Doordat er minder gegraasd wordt zal het landschap wel veranderen, maar uit het rapport blijkt dat volgens de rechter dat dit geen ernstige gevolgen zal hebben voor de beschermde vogelsoorten. De voorzieningenrechter is het verder met de provincie eens dat een situatie zoals vorige winter voorkomen moet worden. Toen stierf een grote groep edelherten in de Oostvaardersplassen aan voedselgebrek en dat leidde tot grote maatschappelijke onrust. De voorzieningenrechter is het wel met de stichtingen eens dat de provincie het besluit zorgvuldiger had moeten voorbereiden.

 

Gedeputeerde Harold Hofstra laat in een reactie op de website van de provincie Flevoland weten opgelucht te zijn. “Het is de verantwoordelijkheid van Provinciale Staten van Flevoland om beleid vast te stellen voor de Oostvaardersplassen en een beslissing te nemen in deze moeilijke kwestie. We hebben een vergunning afgegeven die voldoende waarborgen bevat voor de natuurwaarden in de Oostvaardersplassen.” De vergunning stelt ook een paar voorwaarden zoals een zorgvuldige monitoring en onderzoek voorafgaand aan het afschot. Zo moeten er als onderdeel van de vergunning enkele dagen voor het afschot  vogeltellingen worden uitgevoerd.

 

De Partij voor de Dieren Flevoland laat middels een persbericht weten zich te blijven verzetten tegen 'beleid waarbij recreatie, toerisme en jagersbelangen boven die van de dieren gaan.’

Artikel geplaatst op: 06 december 2018 - 15:54

Gerelateerd

Delen