Grote verschillen in uitstroomsucces Almeerse middelbare scholen

Door Robert Mienstra
ALMERE – “De overstap van het voortgezet onderwijs naar vervolgopleidingen verloopt lang niet altijd probleemloos”, zegt Peter Huwae, oud-havo/vwo decaan van Echnaton en Helen Parkhurst. “Veel eerstejaars studenten op het HBO (35%) en Universiteit (24%) haken in het eerste studiejaar af of veranderen van opleiding.”

Peter Huwae: "Een hoog percentage van leerlingen die in één traject hun vervolgopleiding hebben afgemaakt, is essentieel voor leerlingen en scholen. (Foto: aangeleverd)


Uit onderzoek van Huwae blijkt dat de Almeerse middelbare scholen heel verschillend scoren als het gaat om succes van hun oud-leerlingen in het vervolgonderwijs. “Dat heeft vooral te maken met wat de scholen aan begeleiding doen, door de grote verschillen in schoolbeleid wat studiekeuze betreft. Wel laten de cijfers per school jaarlijks soms flinke schommelingen zien.”

Bewustwording


Volgens Huwae zijn die uitvalcijfers fors omlaag te brengen. “De cijfers laten zien dat de uitval of het wisselen van opleiding vaak het gevolg is van een weinig doordachte studiekeuze. Natuurlijk, de scholen geven informatie aan hun leerlingen over vervolgopleidingen. Maar er zou veel meer energie op school gestoken moeten worden in echte loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB).”
De decaan bedoelt daarmee dat de scholen meer moeten inzetten op de bewustwording van leerlingen door de eigen motivatie en interesses bij hun studiekeuze te betrekken. “Het komt vaak genoeg voor dat een leerling een studie kiest omdat een medeleerling die keuze ook heeft gemaakt. Dat is dus vragen om problemen. Huwae pleit ervoor dat niet alleen decanen, maar vooral ook mentoren en vakdocenten met de leerlingen in gesprek gaan over hun studiekeuze. “Het hele studiekeuzeproces moet verweven worden in het onderwijs. Decanen zijn de tweede lijn, vakdocenten en mentoren vormen de eerste lijn. De scholen zouden dus meer tijd beschikbaar moeten stellen voor LOB. Bovendien is het een stimulans voor de leerlingen als ze in de laatste jaren van het voorgezet onderwijs al een gedegen zicht hebben op hun vervolgopleiding. Ze weten dan waarom ze dat diploma moeten halen.”

Ouders


Voor ouders ligt er ook een belangrijke taak, vindt Huwae. “Zij moeten in school de vinger aan de pols houden en de vraag stellen ‘wat doen jullie daadwerkelijk om mijn kind te helpen bij loopbaankeuzen’. Een verkeerde keuze voor een vervolgopleiding veroorzaakt veel leed en problemen, niet alleen bij de leerling, maar ook thuis. Bovendien kosten die verkeerde keuzes de samenleving bakken met geld. Er valt dus veel te winnen.” Huwae pleit er voor dat scholen zich niet alleen richten op goede examenresultaten. “De cijfers daarvan kunnen goed zijn voor de marketing van de scholen, dat begrijp ik. Maar scholen zouden ook een marketingtool erbij hebben als ze kunnen zeggen dat een hoog percentage van hun leerlingen in één traject hun vervolgopleiding hebben afgemaakt. Dat willen de leerlingen, maar de ouders natuurlijk ook.”

Agenda


Hoewel Huwae inmiddels met pensioen is, zit hij zeker niet stil. “Ik ben actief in de NVS-NVL, de vereniging van schooldecanen en leerlingbegeleiding. Samen met onder meer het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en de VO-raad is een kwaliteitsagenda LOB opgesteld. Daarin is afgesproken dat elke school in haar schoolplan beleid opneemt hoe de loopbaanbegeleiding van leerlingen wordt vormgegeven. Daar ligt nog een mooie taak voor het Almeerse onderwijs.”
IN KADER

Tips voor leerlingen


Bedenk eerst het volgende:
- Wat spreekt je aan?
- Wat doe je graag?
- Van welke opleiding krijg je een blij gevoel?
- Ga op pad naar vervolgopleidingen

Tips voor scholen


- laat leerlingen vervolgopleidingen ontdekken en ervaren
- Maak leerlingen door vervolggesprekken op school zich bewust van hun keuze
- Zoek met de leerling verder als er niet gevonden is wat er bij past
Meer informatie: www.scholenopdekaart.nl (zoek bij resultaten en doorstroom)

Artikel geplaatst op: 04 november 2018 - 09:50

Gerelateerd

Delen