Slechts één zienswijze op nieuw prostitutiebeleid

ALMERE – Er is slechts één zienswijze binnengekomen op de conceptnota over het nieuwe prostitutiebeleid in Almere.
Flexibele vormen van prostitutie nemen toe. Het beleid wordt daarop aangepast. (Foto: Shutterstock)

Eind vorig jaar stemde het college van burgemeester en wethouders in met de concept beleidsnota 'prostitutie en seksbranche Almere' en konden Almeerders inspraak doen op dat beleid. Slechts één zienswijze is er binnengekomen. Dat betreft enkele aanvullingen vanuit GGD Flevoland. Deze bijvoegingen zijn verwerkt in een eindverslag en er zijn enkele wijzigingen gemaakt in de concept beleidsnota. Deze wijzigingen hebben beperkte impact volgens de gemeente..

Wetsvoorstel

In het prostitutiebeleid is beschreven hoe de gemeente haar prostitutiebeleid actualiseert en inspeelt op veranderingen in wetgeving en markt. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer en in het regeerakkoord staat een aantal wensen van het nieuwe kabinet. Al een aantal jaren is er een sterk dalende trend in traditionele vormen van prostitutiebedrijven, zoals seksclubs en privéhuizen. Flexibele vormen, waarin meer zelfstandig werkende prostituees hun klanten werven via internet en sociale media, nemen daarentegen toe.
Met de nieuwe beleidsnota streeft de gemeente Almere naar een seksbranche die veilig is voor zowel prostituees als hun klanten. Dit doel moet bereikt worden door in te zetten op de volgende vier speerpunten: regulering van de vergunde branche, aanpak van misstanden, versterken van de positie van de prostituee en toezicht en handhaving.
Artikel geplaatst op: 19 juni 2018 - 14:01

Gerelateerd

Delen