Bouw tweede deel Buitenhoutviaduct gestart

BUITEN – Na de sloop van het Buitenhoutviaduct, een viaduct over de Tussenring, eind april, is aannemer Parkway6 gestart met de bouw van het tweede nieuwe deel. Voor de bouw moeten er palen geheid worden en damwanden ingetrild. Mogelijk komt daar overlast van.

Zo moet het Buitenhoutviaduct er uit komen te zien. (Foto: aangeleverd)

 

Er wordt 's nachts gewerkt, tussen 20.00 uur en 5.00 uur. Met uitzondering van de weekenden en feestdagen.

Omdat er dicht langs de A6 gewerkt wordt, is het voor de veiligheid van de medewerkers en weggebruikers nodig om een rijstrook af te zetten. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, is de rijstrook alleen ‘s nachts afgesloten. Het streven is om zo veilig mogelijk te werken, met minimale verkeers- en geluidshinder. Helaas is dit niet altijd mogelijk.

 

Ontheffing voor ’s nachts werken

De werkzaamheden kunnen geluidshinder veroorzaken. De gemeente heeft een ontheffing afgegeven voor het werken in de nacht omdat de geluidshinder onder de wettelijke norm blijft.

Artikel geplaatst op: 09 mei 2018 - 13:46

Gerelateerd

Delen