Schoolbesturen: ‘Red het Almeerse onderwijs!’

Door Marcel Beijer
ALMERE – ‘Red het Almeerse onderwijs”, smeken de gezamenlijke schoolbesturen in Almere in een brandbrief aan het nieuw te vormen college. Volgens de besturen is het vijf voor twaalf en heeft een stad als Almere, met veel schoolgaande jeugd, een eigen aanpak nodig. Vandaag wordt daarover gesproken met de beoogde coalitiepartners.

Foto: Shutterstock

Het komt zeer zelden voor dat de gezamenlijke schoolbesturen samen optrekken. De besturen vrezen dat de kwaliteit van het Almeerse onderwijs zwaar achteruit gaat als nu niet wordt ingegrepen. ‘De prognoses voorspellen niet veel goeds’, staat in de brief. ‘Vooral onze basisscholen krijgen de komende jaren te maken met de uitstroom van leerkrachten die de AOW-leeftijd bereiken. Tegelijkertijd blijft het aantal pabo-studenten dat hen moet vervangen teruglopen.’

Onvervulde vraag

In 2019 wordt binnen het primair onderwijs een onvervulde vraag verwacht van 18 fte en een vervangingsvraag van 73 fte. ‘Als we niets doen, leidt de toenemende werkgelegenheid – in combinatie met de groeiende vraag naar nieuwe leraren en de dalende instroom daarvan – tot nijpende tekorten’. De gevolgen daarvan zijn nu al merkbaar op de arbeidsmarkt, volgens de besturen. ‘We moeten nú in actie komen om ook voor toekomstige generaties Almeerders goed onderwijs veilig te stellen. Het lerarentekort kan slechts ten dele met landelijk beleid worden bestreden. We moeten vooral ook regionaal aan de slag om het tij te keren. Als schoolbesturen in Almere luiden wij daarom de noodklok: we doen een dringend beroep op u om deze kwestie hoog op de agenda te plaatsen.’


Actieplan
De besturen stellen een actieplan voor met de volgende punten

-          Het faciliteren van woonruimte om leerkrachten naar Almere te trekken en te binden aan de stad (voorrangsregelingen voor woningen en parkeren, reiskostenvergoeding).
-          Regelingen voor zij-instromers om een overstap te vergemakkelijken.
-           Regelingen voor lokale lerarenbeurzen.

De brief is ondertekend door de Almeerse Scholen Groep, Stichting Prisma Almere (christelijk onderwijs) , SKO Flevoland en Veluwe, Passend Onderwijs Almere, Het Baken en Aeres VMBO en MBO.

Artikel geplaatst op: 21 april 2018 - 14:00

Gerelateerd

Delen