Bewoners geïnformeerd over herstel Kromslootpark

HAVEN CENTRUM – Staatsbosbeheer houdt donderdag 12 april van 19.30 tot 21.30 uur een inloopavond over het herstel van het Kromslootpark. De bijeenkomst is in kerkcentrum Goede Rede aan de Kerkgracht 60.
Begin dit jaar hebben de gemeente Almere en Staatsbosbeheer het eigendom van de gronden van het Kromslootpark en het Almeerderstrand geruild. Almere versterkt daarmee de recreatieve mogelijkheden van het Almeerderstrand en Staatsbosbeheer investeert komende jaren in de natuurontwikkeling en belevingsmogelijkheden van het Kromslootpark. (Archieffoto: Fred Rotgans)

Na de negatieve effecten van de verbreding van de A6 komt er een kwaliteitsimpuls voor recreatie en natuur. Staatsbosbeheer zorgt voor het herstel van het Kromslootpark. De recreatieve voorzieningen zoals fiets- en wandelpaden, de kanoroute, bankjes en vogelobservatiepunten worden vernieuwd. Het park is bijzonder door de moerasnatuur. Er zijn zeldzame vogelsoorten, zoals de purperreiger en de waterral. Schapen bestrijden de reuzenberenklauw en akkerdistel.
Nadat de overdracht van het gebied van de gemeente Almere naar Staatsbosbeheer eind vorig jaar heeft plaatsgevonden, verwacht Staatbosbeheer in de zomer aan het werk te kunnen. De belangrijkste werkzaamheden zullen naar verwachting ruim een jaar in beslag nemen.
Medewerkers van Staatsbosbeheer vertellen bezoekers op 12 april meer over de werkzaamheden.
Meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl/kromslootpark
Artikel geplaatst op: 03 april 2018 - 16:13

Gerelateerd

Delen