Almere start met Ombudsman Zorg Speciale Mensen

Door Robert Mienstra
ALMERE - Anne Martien van der Does, (plaatsvervangend) ombudsman, gaat op verzoek van de gemeente Almere het komend jaar speciaal aandacht geven aan mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Zelf vinden zij de weg naar de Ombudsman namelijk moeilijk. Zij hebben vaak een grote(re) afstand tot de samenleving (de arbeidsmarkt of enig sociaal netwerk) en zijn hierdoor kwetsbaarder dan anderen.

Joyce Silvester, vertegenwoordiger van de Landelijke Ombudsman, ZSM- ombudsman Anne Martien van Der Does en wethouder Froukje de Jonge. (Foto: Almere DEZE WEEK)


Als ombudsman zit Van der Does niet achter een bureau te wachten tot dat er klachten komen. “Integendeel”, zegt de ombudsman. “Ik ga juist op zoek naar de mensen die mijn steun nodig hebben. Ik heb inmiddels veel instellingen in Almere bezocht waar mijn doelgroep zit en heb daar al talloze gesprekken gevoerd. En dat blijf ik doen.” Van der Does kiest voor deze methode omdat mensen met een licht verstandelijke beperking vaak hulp van de gemeente hard nodig hebben en het juist voor hen ingewikkeld is om daar om te vragen. Een gebrek aan geld is het eerste signaal waaraan mensen zelf herkennen en erkennen dat er een probleem is. Maar waar moet je dan naar toe? Hierbij wordt onvoldoende begeleiding en begrip ervaren. Bovendien spelen vaak ook niet-gemeentelijke overheden, denk aan UWV, SVB, Belastingdienst een rol. En juist hier kan ik als ombudsman een grote rol spelen.”

Nodig


Wethouder participatie Werk en Inkomen, Froukje de Jonge is blij met de nieuwe taak van de ombudsman: “Het is de taak van de overheid om er te zijn voor degene die het niet of nauwelijks zonder ons redden. Met de benoeming van deze rol van onze Ombudsman organiseren wij een kritisch geluid dat ons scherpt bij hoe wij werken voor mensen voor wie onze dienstverlening vaak te ingewikkeld is. Zeker met alle verantwoordelijkheden, die wij als gemeente hebben, is het hartstikke nodig dat wij hier beter in worden.”

Vasthoudend


Van der Does heeft meerdere malen in gesprekken gehoord over de onbereikbaarheid en de ontoegankelijkheid van de gemeente. “Wanneer de gemeente ‘iets van mensen wil’, dan worden zij geacht binnen beperkte periode te reageren, aan te leveren of te verschijnen. Wanneer mensen zelf contact opnemen met de gemeente met een vraag of zorg, dan hoor ik dat er zelden snel wordt teruggebeld. Dit werkt demotiverend, in het bijzonder voor deze doelgroep. En daar moeten we dus iets mee. En dan word ik een lastige ombudsman. Als ik eenmaal vast heb, dan laat ik niet meer los.”

Artikel geplaatst op: 13 maart 2018 - 10:54

Gerelateerd

Delen