Partijen willen aan de slag met ouderen

ALMERE - ‘Ouderen voelen zich betutteld’, kopte deze krant op 18 januari over een groep ouderen die niet meer welkom was in gebouw De Ruimte in Poort. De ouderen wilden zelf kiezen waar zij hun zorg konden ontvangen. Op de Politieke Markt werd dit onderwerp geagendeerd door het CDA. De partij kreeg uit verschillende stadsdelen signalen dat ouderen tegen problemen aanlopen met het ontplooien van de door hen gewenste activiteiten en het vinden van ruimtes daarvoor.

Renè Claessens (CDA): “Verschillende partijen gaan met elkaar in gesprek om kwetsbare ouderen te kunnen ondersteunen” (Foto: Gemeente Almere)


Wethouder Rene Peeters (D66) stelde dat de gemeente geen specifiek doelgroepen beleid voert. “We hebben wel beleid voor de kwetsbare mensen in onze stad. Dit is het beleid dat ook geldt voor de ouderen. Daarin hebben we het Samen Sterk Budget bij de wijkteams.” De wethouder somde een lange lijst op wat daarmee allemaal gebeurt voor ouderen. "Er is wel degelijk ondersteuning voor de ouderen.”
Bij de partijen ontstond enige verwarring tijdens het debat. “Het is mooi dat die verwarring ontstaat”, zei Renè Claessens (CDA) die het onderwerp op de Politieke Markt inbracht. “Want er moet wat gebeuren voor de ouderen. Bij een aantal lukt het niet om zelf initiatief te nemen voor activiteiten. Het CDA vindt dat er een bemiddelaar voor zorg aan ouderen moet komen. Bovendien willen we een fonds voor ouderen waaruit activiteiten betaald kunnen worden, een beetje op de manier van het jeugdsportfonds. Als ouderen vastlopen, dan moeten we ze helpen, zeker omdat de groep heel divers is met specifieke wensen.”
De andere partijen brachten aanvullende ideeën in. De PVV kwam met het idee om een ouderenloket per stadwijk te komen. Ook de PvdA voelde wel wat voor het idee zorg dichtbij in de buurt aan te bieden. AP/OPA was gecharmeerd van het idee van het CDA om een vangnet op te richten voor kwetsbare ouderen. Bovendien wilde AP/OPA graag weten welke activiteiten worden ontplooid voor ouderen en waar dat gebeurt. Verder wilde Leefbaar Almere weten of de organiserende organisatie De Schoor wel voldoende meebeweegt met de ouderen. Kortom, een forse hoeveelheid ideeën, die door Claessens als 'verwarring' getypeerd werd.

Netvlies


Bij de partijen stonden alle activiteiten voor ouderen die de wethouder opsomde niet op het netvlies. Leefbaar Almere wilde een overzicht van die activiteiten voor ouderen. Wethouder Peeters zegde toe zo’n lijst te maken. “Maar ik beloof niet dat die uitputtend is. Er gebeurt ook veel door particulieren, bij mensen thuis. Maar ik ga een serieuze poging doen om alles in kaart te brengen.” Na ampel overleg met een ambtenaar zegde hij toe die "medio april aan te leveren.”
De klachten van de negen ouderen in Poort dat ze betutteld worden en dat ze door medewerkers van de wijkteams gedwongen worden op specifieke plekken hun zorg te ontvangen werden niet besproken. De politieke partijen wilden niet ingaan op wat ze ‘individuele gevallen’ noemden.
Renè Claessens (CDA) was wel tevreden over de resultaten van het debat. “Ik kan met meerdere partijen nu in gesprek om te kijken wat er verder nodig is voor de ouderen. Almere vergrijst in een aantal wijken, en daar moeten we als gemeente wel mee aan de slag.”

Artikel geplaatst op: 17 februari 2017 - 10:42

Gerelateerd

Delen