Noodhulporganisaties willen meer gaan samenwerken

ALMERE - In Almere zijn meer dan tien grote en kleine organisaties die noodhulp verlenen aan mensen die in de financiële problemen zijn gekomen. Meestal gaat het daarbij om voedsel, kleding en gebruiksgoederen. Negen van deze organisaties hebben een intentieverklaring ondertekend om verdere samenwerking te onderzoeken en daarover voor het einde van dit jaar concrete afspraken te maken in een convenant.

(Foto: aangeleverd)


De organisaties die hieraan meewerken zijn Fonds Bijzondere Noden, Stichting FAIR, Stichting Free Cycling, Almeerse Handen Ineen, Stichting Handin Hand 4all, Leger des Heils, Voedselloket Almere, Stichting Wensjes en Stichting Rahma. Noodhulporganisaties die ook mee willen doen, kunnen nog aanhaken.


De gemeente Almere is groot voorstander van meer samenwerking. Wethouder Jerzy Soetekouw was daarom aanwezig bij de ondertekening en nam symbolisch de intentieverklaring in ontvangst. “Ik hoop dat dit een belangrijke stap is naar meer samenwerking in armoedebestrijding. Uiteindelijk doen we het allemaal met hetzelfde doel: Almeerders met een smalle beurs helpen om hun situatie te verbeteren en volop mee te doen in de samenleving”, benadrukt Soetekouw.

 
Winst te behalen

De samenwerking kan een hele praktische uitwerking krijgen. Zo kan een koelkast die in een magazijn van een noodhulporganisatie in Almere Buiten staat, heel hard nodig zijn bij een gezin in Almere Haven. Maar ook in het benutten van bestaande contacten valt volgens de gemeente winst te behalen. "Organisaties kunnen door betere samenwerking meer naar elkaar doorverwijzen. Hun persoonlijk contact met Almeerders uit de doelgroep kan bovendien beter worden benut om door te verwijzen naar andere vormen van (professionele) hulp."

Artikel geplaatst op: 10 juli 2019 - 16:15

Gerelateerd

Delen