Verbinding naar Utrecht gaat meer prioriteit krijgen

Door Marcel Beijer
ALMERE – De verbinding naar Utrecht gaat meer prioriteit krijgen. Dat is de stellige overtuiging van een groot deel van de gemeenteraad dat donderdagavond tijdens de Politieke Markt sprak over de bereikbaarheid van de stad.

Jan Hoek (Foto: Feenstra Fotografie)


Almere maakt onderdeel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA): een samenwerking tussen Amsterdam en de omliggende steden. Wethouder Jan Hoek moet daar uiteraard de belangen van Almere verdedigen en legt daarbij de prioriteit vooral bij frequentere en snellere OV-verbindingen, met name richting Amsterdam ,en een betere uitstraling van station Almere Centrum. Ook de lobby voor een IJmeerverbinding richting Amsterdam gaat door.
‘Maar we moeten beseffen dat die er niet morgen komt’, aldus Hoek die ook aangaf dat de OV-verbinding naar Utrecht onder de aandacht blijft. ‘Maar dat weegt niet het zwaarst.’

Meer prioriteit
De raadsleden zijn het in principe eens met de prioriteiten die het college stelt, maar drongen er bij de wethouder op aan dat met name de OV-verbinding naar Utrecht meer prioriteit zou moeten krijgen. Ook de lobby voor een IJmeerverbinding zou nadrukkelijker op de agenda moeten komen te staan.
Hoek nam die suggesties over. “Uw mening is duidelijk. Ik vind de verbinding naar Utrecht en de IJmeerlijn namelijk ook belangrijk. Ik voel me nu door de raad prettig gesteund om hier sterker op in te zetten.”

Artikel geplaatst op: 10 mei 2019 - 09:54

Gerelateerd

Delen