Stationskwartier moet status Almere bevestigen

Door Marcel Beijer
ALMERE – De gemeenteraad is in overgrote meerderheid enthousiast over de plannen voor het Stationskwartier. Halverwege dit jaar zal een akkoord gegeven worden over de grote metamorfose die voor 2022, als de Floriade begint, moet zijn afgerond. Deze krant heeft de plannen al uitgebreid uit de doeken gedaan. Maar waarom vindt de gemeente de metamorfose zo belangrijk?
Een sfeerbeeld van het toekomstige Stationsgebied (Foto: visiedocument gemeente)

Het gebied rond het centrum wordt gezien als het visitekaartje van de stad: de plek waar bezoekers de stad binnenkomen. Het Stationsplein is ongezellig met donkere - en daardoor ook onveilige –plekken. Het stationsgebouw zelf is gedateerd en teveel naar binnen gericht. Het noordelijke deel van het centrum (waar de WTC-toren staat) ligt daardoor te geïsoleerd. Dat willen de beleidsmakers graag aanpakken en dat moet vóór 2022 als de Floriade gehouden wordt. Daarnaast moet het gebied levendiger worden door 2500 woningen aan het centrum toe te voegen. Dat zorgt ervoor dat er ook ’s avonds volk op straat is en dat de winkels in het centrum vaker en langer aanloop hebben.
Positie

In de gebiedsvisie voor het Stationskwartier benadrukken de plannenmakers de belangrijke positie die Almere als groeiende stad heeft binnen de noordvleugel. ‘Niet alleen door een woningprobleem te helpen oplossen, maar ook door het bieden van vestigingsmogelijkheden voor (boven)regionale functies’, zo valt te lezen. De ontwikkeling van het Stationskwartier is daarbij belangrijk: de noordvleugel kan meer aan, en verstevigt daardoor haar nationale en internationale positie én de stad Almere komt meer in balans door naast wonen ook interessante werkgelegenheid en voorzieningen te bieden. De ontwikkeling van het Stationskwartier is daarnaast belangrijk voor een evenwichtige groei van de stad en haar eigen bewoners.

Hart

Het centrumgebied moet geschikt worden gemaakt voor een voorzieningenniveau dat hoort bij een stad van 200.000 tot 350.000 inwoners. Het Stationskwartier wordt daarbij als het ‘hart van de stad’, dé ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers; met een sterke regionale betekenis. Door de metamorfose komen er meer werknemers, bewoners en gebruikers in het gebied.

Randstad en Wisselweg

Om het noordelijke deel van het centrum te laten integreren met het bestaande deel zitten het onooglijke busstation, het spoor en de busbaan in de weg. In de neergelegde visie worden die problemen weggenomen door het stationsgebouw ‘transparant’ te maken: het wordt een logische overgang van zuid naar noord. Dan is het ook belangrijk dat aan de noordzijde, zoals nu, niet alleen kantoren gevestigd zijn waar verder veel leegstand bestaat. De bedrijventerreinen Randstad en Wisselweg worden bij het centrum getrokken en krijgen een sterkere woonfunctie: vooral voor één- en tweepersoons huishoudens, met in de ‘plinten’ van de gebouwen winkels en horeca.

Voortgang

Het jaar 2019 is begonnen en 2022 is daarom nog maar drie jaar weg. Er is dus haast. Gelukkig zijn er al ontwikkelingen gaande: in de witte Martinez-toren is al een hotel geopend en binnenkort opent er ook het populaire restaurant Loetje de deuren. Aan de Wisselweg worden momenteel al panden (oude pand van LeasePlan en het voormalige Oranjewoudgebouw dat al twintig jaar leeg staat) verbouwd tot woningen. In oktober heeft de gemeente de visie voorgelegd aan omwonenden en belangstellenden, de gemeenteraad besprak de visie in de laatste vergadering van 2018. Daar bleek dat de raad bijzonder enthousiast is over de plannen. In januari wordt er verder over gesproken en zal er het nodige moeten gebeuren op het gebied van bestemmingsplannen. Voor het zomerreces moet de gemeenteraad dan de definitieve ‘go’ geven en kunnen de werkzaamheden beginnen. Almere zet dan een volgende stap in haar ontwikkeling van nieuwbouwstad naar stad van de toekomst. Het Stationskwartier moet die status van Almere bevestigen.
IN KADER
Kosten

De raadsleden zijn enthousiast over de plannen, maar willen van wethouder Maaike Veeningen een goede onderbouwing zien van de kosten. Als de metamorfose ‘op de meest ambitieuze wijze’ kan plaatsvinden kost dat naar verwachting 50 miljoen euro. De gemeente betaalt de kosten in de openbare ruimte. In het Fonds Verstedelijking is daartoe een bedrag van 25 miljoen euro beschikbaar. De projectontwikkelaars dragen de kosten voor de (ver)bouw van de panden en NS/ProRail wil voor 10 miljoen bijdragen voor de verbouw van het station zelf.
Artikel geplaatst op: 02 januari 2019 - 11:32

Gerelateerd

Delen