'Vooralsnog gematigd optreden' tegen fout geparkeerde fietsen

ALMERE – In Almere is 16 november de regel ingegaan dat fietsen alleen geparkeerd mogen worden in een fietsenstalling of tegen een rek. Dit om te ‘voorkomen dat het een rommeltje wordt’. Handhaving van deze regel gebeurt in het centrum van Stad en Buiten en alle stationsgebieden. Weesfietsen en fietswrakken krijgen een label en worden na 21 dagen verwijderd. Vooralsnog treedt de gemeente gematigd op tegen hinderlijk gestalde fietsen.
Je fiets zoals hier in het centrum buiten het rek parkeren, mag niet meer. (Foto: Almere DEZE WEEK)

Fietsen met een label worden verwijderd. “Indien het noodzakelijk is een slot te verwijderen zal dit niet worden vergoed, dit is dus voor rekening van de eigenaar”, aldus gemeentewoordvoerder Nicole Klockenbrink. De gemeente mag de fietsen weghalen op grond van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). “Het college heeft gebieden aangewezen waarbinnen deze regel geldt en de gemeenteraad heeft dit vervolgens goedgekeurd. Als de gemeente een fiets wil weghalen op basis van de bepalingen van de APV, dan past ze bestuursdwang toe.”
Voor mensen die slecht ter been zijn, maar nog wel goed kunnen fietsen komt een alternatief. “We hebben inmiddels een aantal mensen hierover gesproken. In sommige gevallen gaat het om een stukje onwetendheid met betrekking tot stallingsmogelijkheden. Hierover gaan we half december met de Fietsersbond en belangenvereniging in gesprek.”
Meer fietsenstallingen

De gemeente is niet bang dat met deze maatregel het aantal bezoekers aan het centrum afneemt. “De maatregel is ingevoerd deels op verzoek van vastgoedeigenaren, winkeliers en bewoners. De inschatting is dat dit geen invloed zal hebben op het winkelend bezoek. Het aantal stallingsmogelijkheden is uitgebreid. Deze liggen op ongeveer anderhalve minuut van elkaar verwijderd.”
Artikel geplaatst op: 05 december 2017 - 12:00

Gerelateerd

Delen