Collectief Stedenwijk-Zuid Groen beheert Spanningsveld

STEDENWIJK - Het Collectief Stedenwijk-Zuid Groen is een initiatief gestart met het helpen beheren van het Spanningsveldbos. Omdat veel van het oorspronkelijke groen al is verdwenen als gevolg van gemeentelijke plannen, wil het collectief extra aandacht geven aan dat bos om de waarde ervan onder de aandacht te brengen.

Het Collectief Stedenwijk-Zuid Groen werkt samen met de gemeente aan de ontwikkeling van het bos bij Stedenwijk (Foto: aangeleverd)


Op de natuurwerkdag is een groep van ongeveer vijftien mensen begonnen met de aanleg van 150 meter wandelpad van houtsnippers. Deze werkgroep van het collectief met bewoners, paardeweidehouders en volkstuinders wil gezamenlijk het bos weer vriendelijker, schoner en toegankelijker maken. Voor wandelaars en de buurt moet dit unieke stukje natuur behouden blijven.

Aanplant
Het collectief is enige tijd geleden met de gemeente om de tafel gaan zitten om haar wensen met betrekking tot het bos te bespreken. Met snelle onderhoudsopdrachten van de gemeente aan de aannemer zijn paden geëgaliseerd, slechte bomen gekapt en worden nieuwe bomen en struiken aangeplant. 

Op verschillende plekken zijn bankjes neergezet door de gemeente en kunnen we gaan genieten van onder andere ijsvogels, buizerds, kikkers en padden. Het zwerfvuil krijgt extra aandacht en het is de wens om gezamenlijk natuurvriendelijke houtwallen aan te gaan leggen langs de randen van het bos. Het collectief wil samen met de gemeente een beheerplan en onderhoudsplan gaan opstellen om het bos voor de toekomst te kunnen behouden. Meehelpen met het bosonderhoud: collectiefstedenwijkzuidgroen@gmail.com

Artikel geplaatst op: 08 november 2017 - 15:00

Gerelateerd

Delen