Nieuws
Column Hoeksteen: wapens op school Hoe zou het zijn om als leraar bewapend op school les te geven?De nieuwe column van Robert Mienstra.... Gratis informatie en advies voor slechtzienden HAVEN CENTRUM - Om zoveel mogelijk mensen te voorzien van goede informatie en advies over slechtziend- en blindheid... UPDATE: Haddock en gemeente al sinds december in gesprek Door Robert MienstraALMERE – Haddock Watersport en de gemeente zijn met elkaar in gesprek gegaan over het conflict... PVV wil spaceboxen Carel Willinklaan weg hebben Door Robert MienstraTUSSEN DE VAARTEN – “De spaceboxen die opgeslagen staan aan de Carel Willinklaan op het bedrijventerrein... Running Dinner levert ruim 8.000 euro op voor vervulling wensen ouderen STAD CENTRUM – Het jaarlijkse ‘Running Dinner’ van de Tafelronde Almere 155 bracht donderdag 8.155 euro op voor... Muzikale pareltjes bij Goede Rede Concerten HAVEN CENTRUM - In de maand maart staan twee bijzondere concerten op het programma van Goede Rede Concerten,... Nieuwe eigenaar  Brasserie Bakboord   HAVENKOM - Horecaondernemer Taco van der Meer is de nieuwe eigenaar van Brasserie Bakboord. Na het verlies... Politie tevreden over WhatsApp-initiatief tijdens jaarwisseling Door Kirsten Thuis-WoudenbergALMERE – De politie is tevreden over de resultaten van de pilot waarbij bewoners van een... Regelmatig bewegen vertraagd dementieproces ALMERE – Bewegen is belangrijk bij dementie. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat regelmatig bewegen zelfs het dementieproces... 90 km op de A6Nieuwe oprit Almere Haven en de Steigerdreef ALMERE - Begin april worden de nieuwe oprit Almere Haven richting Lelystad en de verbindingsweg Steigerdreef in gebruik...

Vijf speerpunten voor ontwikkeling Almere

ALMERE - Voor de economische ontwikkeling van de Noordvleugel Randstad is het nodig dat voor de degenen die werken en willen wonen in de regio, voldoende woningen beschikbaar zijn. Almere is gevraagd een groot deel van deze opgave voor haar rekening te nemen.
Het is belangrijk dat Almere zich ontwikkelt als een stad waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is - en blijft. (Foto: Shutterstock, Jeffrey Haak)

Daarom is het belangrijk dat Almere zich ontwikkelt als een stad in de regio, waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is - en blijft. Om deze ontwikkeling vorm te geven zijn met het Rijk en de provincie afspraken gemaakt over de uitvoering. Eén van de maatregelen daarbij is het inrichten van het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) ter financiering van de uitvoering. Er zijn vijf programmalijnen daarvoor vastgesteld voor de komende vijf á tien jaar.
Allereerst moet het hart van de stad worden versterkt, evenals de leer- en werkomgeving. Ook wordt aandacht geschonken aan ‘Energy on Upcycling’ en wordt voor versterking gekozen van cultuur, recreatie, toerisme en het versterken van verblijfsplekken. Tot slot is er aandacht voor ‘vernieuwend wonen’.
Binnen elke lijn worden één of meerdere sleutelprojecten gerealiseerd. Dit zijn projecten die een werkelijk verschil maken in de ontwikkeling van Almere en de regio. Dit jaar is al gestart met de Sleutelprojecten. Met het Jaarprogramma 2018 wordt hier een vervolg aan gegeven. Het college doet een conceptvoorstel voor het jaarprogramma 2018 van het FVA. Dit wordt ingebracht in de gesprekken die de gemeente Almere hierover voert met het Rijk en de provincie Flevoland. Het Jaarprogramma 2018 wordt dit najaar, als onderdeel van de Programmabegroting 2018, ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.
Artikel geplaatst op: 10 augustus 2017 - 13:13

Gerelateerd

Delen