Nieuws
Scholieren Oostvaarderscollege in finale NK Debatteren ALMERE – In de voorronde 3 van het NK Debatteren voor Scholieren kwamen vorige week de laatste 42... Kwintes-kunstenaars fotograferen eigen stad HAVEN CENTRUM – Wethouder Frits Huis opende dinsdag 12 december de foto-expositie ‘Almere in Beeld’ op activiteitencentrum Jan... Sneeuw ALMERE – Inmiddels zijn de temperaturen alweer boven nul en zal de witte deken die over Almere ligt... [UPDATE] Slachtoffer (15) steekpartij Bouwmeesterbuurt overleden BOUWMEESTERBUURT – Het slachtoffer van de steekpartij van dinsdagavond 12 december op het Pirellipad, een 15-jarige jongen uit... Fiets de wereld over op de Google Fiets HAVEN – In het pand van Senior-Live aan de Kerkgracht kunnen geïnteresseerden een ritje maken op de Google... Vervroegde deadlines Almere DEZE WEEK ALMERE - In verband met Kerst en Oud en Nieuw kent Almere DEZE WEEK gewijzigde deadlines voor persberichten... Steekincident langs busbaan Bouwmeesterbuurt BOUWMEESTERBUURT – Langs de busbaan ter hoogte van H.P. Berlagestraat is dinsdag 12 december omstreeks 18.40 uur een... Main Energie Business Challenge 2018 officieel gestart STAD – Een grote groep geïnteresseerden staat klaar voor de derde editie van de Main Energie Business Challenge.... Politieke partij ‘Respect’ wil imam-kwestie aan inwoners voorleggen ALMERE – Nieuwe politieke partij Respect Almere doet 21 maart 2018 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Fractievoorzitter is René... 'Kustzone Almere Haven' levendiger door meer recreatie ALMERE - Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het ontwikkelingsplan voor de kustzone van Almere...

Vijf speerpunten voor ontwikkeling Almere

ALMERE - Voor de economische ontwikkeling van de Noordvleugel Randstad is het nodig dat voor de degenen die werken en willen wonen in de regio, voldoende woningen beschikbaar zijn. Almere is gevraagd een groot deel van deze opgave voor haar rekening te nemen.
Het is belangrijk dat Almere zich ontwikkelt als een stad waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is - en blijft. (Foto: Shutterstock, Jeffrey Haak)

Daarom is het belangrijk dat Almere zich ontwikkelt als een stad in de regio, waar het aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is - en blijft. Om deze ontwikkeling vorm te geven zijn met het Rijk en de provincie afspraken gemaakt over de uitvoering. Eén van de maatregelen daarbij is het inrichten van het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) ter financiering van de uitvoering. Er zijn vijf programmalijnen daarvoor vastgesteld voor de komende vijf á tien jaar.
Allereerst moet het hart van de stad worden versterkt, evenals de leer- en werkomgeving. Ook wordt aandacht geschonken aan ‘Energy on Upcycling’ en wordt voor versterking gekozen van cultuur, recreatie, toerisme en het versterken van verblijfsplekken. Tot slot is er aandacht voor ‘vernieuwend wonen’.
Binnen elke lijn worden één of meerdere sleutelprojecten gerealiseerd. Dit zijn projecten die een werkelijk verschil maken in de ontwikkeling van Almere en de regio. Dit jaar is al gestart met de Sleutelprojecten. Met het Jaarprogramma 2018 wordt hier een vervolg aan gegeven. Het college doet een conceptvoorstel voor het jaarprogramma 2018 van het FVA. Dit wordt ingebracht in de gesprekken die de gemeente Almere hierover voert met het Rijk en de provincie Flevoland. Het Jaarprogramma 2018 wordt dit najaar, als onderdeel van de Programmabegroting 2018, ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.
Artikel geplaatst op: 10 augustus 2017 - 13:13

Gerelateerd

Delen